Tag Archives: skolan är generös

Det stora HURet i skolan!

I KURSPLANERNA:  Jo, det är det här med HUR. Den stora pedagogiska frågan är överlämnad till skolan, till lärarna och till eleverna. Det vi har fått med våra kursplaner är VAD och VARFÖR. Hur vi omsätter kursplanerna vilar i professionen, … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Gemenskap med varandra kring våra uppdrag

Jag vill, behöver och hoppas på utveckling och gemenskap då det gäller skolan. Jag tror vi ska bära läroplanen med oss så att vi kan skapa gemenskap till vårt uppdrag och det vi kan och bör diskutera. Jag önskar att … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten | Tagged , , , | Leave a comment

Lärarna och ordet, undervisningen och ordberikandet

Tänk om varje lärare en dag bar omkring på ett favoritord. In i skolan. Idag gillar jag ordet ”rubank”. Tänk om varje skolpersonal dagligen hade ett ord med sig till eleverna. I en skola där man är 100 personer betyder … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Ordförrådet | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments

Skolstart för lärare: Tänkvärd film för lärare!

Det går så fort att växa upp och vi har alla ett stort och underbart ansvar för just detta växande. Den inre växandet betyder att vi ständigt blir till genom att bli emottagna, mötta, lyssnade till och får spegla oss … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning | Tagged , , , , , , , | 3 Comments