Tag Archives: skolutveckling

För att utveckla börja där vi är!

Det faktiska! Ju mer jag tänker skolutveckling tänker jag ”DET FAKTISKA”. Vad menar jag med det? Jo, det som äger rum, det som sker, det vi gör, det som tänks, det som händer i skolan just idag. Jag tänker också … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , | 2 Comments

Skoldebatt och näringstillförseln!

De pedagogiska diskussionerna borde vara stora och verkliga i skolorna. Vi måste diskutera utifrån vår närhet till eleverna, den skola vi upplever idag, och hur vi ska utveckla den till förmån för eleverna och deras lärande. Jag läser Sven-Eric Liedmans … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Lärarna och ordet, undervisningen och ordberikandet

Tänk om varje lärare en dag bar omkring på ett favoritord. In i skolan. Idag gillar jag ordet ”rubank”. Tänk om varje skolpersonal dagligen hade ett ord med sig till eleverna. I en skola där man är 100 personer betyder … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Ordförrådet | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments

En tankemodell för skolans pedagogiska arbete

Jag tänkte skolutveckling i flera aspekter. Skissade upp en plan. Så här såg den ut då det begav sig och kanske fortfarande gör: Jag hade sju övergripande skolpunkter: Eleven Yrket Uppdraget Innehållet Modellen Utvärderingen Summeringen Innehållet till dessa rubriker skulle … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Skolan kan be om ursäkt!

Det är många saker som skolan är i färd med att bygga upp denna höst. Och som alla nybyggen och restaureringar så brukar allt fungera ändå. På byggplatser sätter man upp några avspärrningar så att människor inte kommer till skada. … Continue reading

Posted in Strategier, Styrdokumenten | Tagged , , , , , | Leave a comment

Allt av skolutveckling sker och börjar i klassrummet!

Det är nog så att allt börjar i klassrummet. Allt av skolutveckling sker där. Och om jag ska vara riktigt krass – så börjar det inte heller där – utan i lärarens möte med eleven eller vice versa – elevens … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Styrdokumenten, Verkligheten | Tagged , , , | 2 Comments

Skolutveckling; Varför tala om skolutveckling?

Skola betyder för mig utveckling. Ordet skolutveckling blir därför lite märkligt. Det är som om vi måste förstärka och förtydliga ordet skola. Inlägg som berör samma teman: Klassrummet – den enda verkliga platsen för skolutveckling Skolutveckling… kanske vi ska tala … Continue reading

Posted in Skolorden | Tagged , , , | 2 Comments