Tag Archives: skollagen

Jag läser skollagen!

Jag läser skollagen för fjärde gången! Frågor om den?  Inlägg som berör samma teman: På vägen till skolan Då gäller skollagen nu! Skollagen har ett finger med i det mesta…

Posted in Modellerna, Redskapen, Styrdokumenten | Tagged , | 5 Comments

En tankemodell för skolans pedagogiska arbete

Jag tänkte skolutveckling i flera aspekter. Skissade upp en plan. Så här såg den ut då det begav sig och kanske fortfarande gör: Jag hade sju övergripande skolpunkter: Eleven Yrket Uppdraget Innehållet Modellen Utvärderingen Summeringen Innehållet till dessa rubriker skulle … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Skollagen om barns och elevers utveckling mot målen

Skollagen om barn och elevers utveckling mot målen! Redan i andra meningen av Lgr 11 syns skollagen: Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.  Det betyder att skollagen … Continue reading

Posted in Skolorden, Skolrättigheter, Styrdokumenten | Tagged , , , , | Leave a comment

Taube, en banan och nu gör vi lektion!

Lärare som är nära eleverna är nära möjligheterna att undervisa. Och som alltid – man tager ofta det man haver – det eleverna själva förundras över, kommer med för frågor och så – om man kan dem – är man … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Klassrummet, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Skolrättigheter | Tagged , , , , , , , , , , | 1 Comment

Då gäller skollagen nu!

Nya skollagen. Jag önskar att vi inte säger den nya skollagen för länge. Egentligen borde den vara bekant innan den träder i kraft. Nu är skollagen i kraft. Och hädanefter rådande. Det finns inget nytt utan mer ett gällande nu. … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Lärarens rätt till sin professionella gräns

– Man borde göra … – Skolan kunde behöva … – Att man inte gör detta … Ja, alla dessa tankar om vad som kan rädda skolan, utveckla skolan, betyda förändring för skolan kommer ofta till läraren. Det är synpunkter … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , | Leave a comment

Skolbiblioteket äger det livslånga läsandet!

Härligt möte igår kväll – med och om skolbiblioteken – vilket engagemang och vilken kraft. Biblioteket är något för det framtida. Boken kommer aldrig att försvinna. Nätet kan inte slå ut en bok, och boken kan inte slå ut något … Continue reading

Posted in Biblioteken | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment