Tag Archives: samspel

Lärande strategi: Att tala för sig själv – en verklig skoluppgift för lärare

Lekforskaren Bo Stjerne Thomsen säger i Dagens Nyheter, 29 september 2013: ”- Att barnen talar högt för sig själva är otroligt viktigt. När barnen pratar högt så samordnar de allt de behöver göra när de plockar upp maten och ger … Continue reading

Posted in Ansvaret, Barns rättigheter, Hinder för lärande, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Ordförrådet, Pedagogiska miljöer, Pedagogiska samtal, Redskapen, Värdegrunden, Verkligheten, Vetenskap och teori | Tagged , , , , , , , , , | 3 Comments

Lärarens rätt till sin professionella gräns

– Man borde göra … – Skolan kunde behöva … – Att man inte gör detta … Ja, alla dessa tankar om vad som kan rädda skolan, utveckla skolan, betyda förändring för skolan kommer ofta till läraren. Det är synpunkter … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , | Leave a comment

Vygotskij – om elevens rätt att låna kompetens för att lära

Det är i gemenskapen med någon som kan som man lär sig. Det är i gemenskapen med någon som visar något som man inte hade en aning om existerade som man blir lär sig nytt. Många saker i skolan är … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Pedagogik, Skolrättigheter, Styrdokumenten, Värdegrunden, Vygotskij | Tagged , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Så vi svek barnen

Så vi svek barnen då vi upphörde att vara vuxna kring dem. Så vi svek barnen då vi avsade oss vårt ansvar. Så vi svek barnen då vi gjorde dem skyldiga för våra brister. Så vi svek barnen då vi … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , , | 16 Comments

Prata om samspel

En unge är så snar till lek. Det behövs bara en liten min och en glimt i ögat. Så är leken i full gång. Prata om samspel. Anne-Marie Inlägg som berör samma teman: Pojkarnas antipluggkultur – ett svar på undervisningen? … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Fotograferingen | Tagged , , , | Leave a comment

Bränsle – skolan i framtiden och för flickor och för pojkar

Jag måste problematisera det här med pojkar och flickor. Jag har diskuterat företagande med några företagare. Jag måste undersöka hur företagare ser på framtiden. Jag har själv några idéer om hur framtiden kan se ut. Utanför skolan kan jag skapa … Continue reading

Posted in Autodidakten, Frågekonsten, Klassrummet, Värdegrunden, Verkligheten | Tagged , , , , , | 11 Comments

Uppfostran – objektet protesterar

Att vara ett objekt för fostran – bara tanken får mig att slå bakut. Jag skulle protestera hej vilt. Att få ingå i ett medvetet sammanhang där det förväntas saker och ting av mig och där den jag följer modellar … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , | Leave a comment