Tag Archives: uppfostran

Fostran och omsorg i skolan. Vad betyder det?

Vad är fostran? Vad är omsorg? I läroplanen står att vi ska fostra eleverna till … men vad är det? Är inte det något som hela tiden äger rum då vi är tillsammans med varandra? Är ordningsregler ett uttryck för … Continue reading

Posted in Skolorden, Värdegrunden | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Lgr 11: Fostransuppdraget

Skolan har ett tydligt fostransuppdrag. Vårt fostransansvar är ett samhällsuppdrag. Men vi missförstår fostransuppdraget med ordning och reda. Fostran handlar mycket lite om ordningsregler – mer om samspel mellan människor, regleringar som äger rum i mellanmänskliga möten. Och det är … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Problemet blir elevens – ansvarsförskjutning

Det är en ansvarsförskjutning jag inte tycker om. Den där skolan misslyckas med sitt uppdrag med att få eleverna med sig, att några sitter oengagerade i klassrummen, där tjejerna hetspluggar och killarna softar sig igenom skoltid – och där skola, … Continue reading

Posted in Värdegrunden | Tagged , | 8 Comments

Uppfostran – objektet protesterar

Att vara ett objekt för fostran – bara tanken får mig att slå bakut. Jag skulle protestera hej vilt. Att få ingå i ett medvetet sammanhang där det förväntas saker och ting av mig och där den jag följer modellar … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , | Leave a comment

Jesper Juul – Nu ska vi äta – och ordet SAMFOSTRAN!

Det som intresserar mig med Jesper Juuls förhållningssätt till barnet är att det spelar inte så stor roll vilken ingång vi antar – det ÄR förhållningssättet till barnet, dess intentioner och inte minst, hur jag vill ha det runt mig … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Pedagogik, Värdegrunden, Verkligheten | Tagged , , , , , , | 3 Comments