Tag Archives: fostran

Fostran och omsorg i skolan. Vad betyder det?

Vad är fostran? Vad är omsorg? I läroplanen står att vi ska fostra eleverna till … men vad är det? Är inte det något som hela tiden äger rum då vi är tillsammans med varandra? Är ordningsregler ett uttryck för … Continue reading

Posted in Skolorden, Värdegrunden | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Gemenskap hellre än fostran

Det finns inget så fostrande som att vara tillsammans. Det kan vara bra att tänka så. Men inget är så förödande som att vara ett objekt för fostran. Känslan av att man inte gör rätt, inte duger och ska justeras … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Föräldrarna ska fostra i klassrummet…

Föräldrarna ska fostra i klassrummet… … vad säger det oss i klassrummet? vad händer då läraren förlorar avsäger sig sitt mandat och kapitulerar för uppgiften och ansvaret vad händer om föräldrarna inte heller lyckas med detta uppdrag att fostra i … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , , , | 14 Comments

Skolans fostransuppdrag från 1900-1960

Jag har fått en rapport  – FRÅN STORSLAGNA VISIONER TILL PROFESSIONELL BEDÖMNING – 2/2010 – Malmö Högskola – Lärarutbildningen och blev mycket sugen på att läsa den. Jag rapporterar kortfattat om det första kapitlet som handlar om fostran i skolan. … Continue reading

Posted in Pedagogik, Skolorden, Styrdokumenten | Tagged , , , , , | 4 Comments

Olikheterna

Det var någonting jag såg. Absolut inte likheter. Jag söker efter olikheterna. Den ena kan man sätta på plats. Den andra kan man inte det! Anne-Marie Inlägg som berör samma teman: Vänd inte ryggen till Förälskad i UR och sagorna! … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Värdegrunden | Tagged , , , , | Leave a comment

”Svårt när man är ensam lärare”

Ofta hör jag hur lärare säger att det är svårt att hinna, göra och allt det där. Man hinner inte. Jag håller absolut med att lärararbetet är ett mycket tidskrävande arbete och fyllt med snabba beslut och innebär ständiga avbrott, … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , | 1 Comment