Tag Archives: skolelever

Föräldrarna ska fostra i klassrummet…

Föräldrarna ska fostra i klassrummet… … vad säger det oss i klassrummet? vad händer då läraren förlorar avsäger sig sitt mandat och kapitulerar för uppgiften och ansvaret vad händer om föräldrarna inte heller lyckas med detta uppdrag att fostra i … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , , , | 14 Comments

Skolans roll och betydelse

Två skolbarn på väg till skolan. De är skoluniformklädda. De är stolta över sina kläder och sin möjlighet att gå i skola. Skolan betyder en skillnad. Skolan gör skillnad. Så är det. Skolan är många saker: en slags ordning där … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Pedagogiska miljöer, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , | 1 Comment