Tag Archives: Malmö Högskola

Mats är inte tyst!

Läs här i Pedagogiska Magasinet. Läs här för att läsa Mats blogg! Mats tysta tankar är underbart högljudda. Mats är inte tyst. Han tänker högt! Och som en gest från Berlin – choklad! Det är ett fotografi över choklad. I … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Give me THE BIG FIVE

Sociala kompetenser som anses vara av stor betydelse  med avseende på mäniskros framgångar i livet; extrovert och social personlighet känslomässig stabilitet vänskaplighet medvetenhet/medvetande intelligens Camilla Löfs avhandling MED LIVET PÅ SCHEMAT, Malmö Högskola 2011. Inlägg som berör samma teman: Gensvar … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Pedagogik, Skolorden, Skolrättigheter, Verkligheten, Vetenskap och teori | Tagged , , , , | 1 Comment

Pojkar! Det är inte deras fel att de är just pojkar!

Jag noterar ofta hur skillnaderna på tillsägelser är i klassrummen. Pojkar får mer och oftare tillsägelser än flickor. Det tycker jag är tok fel. Pojkar får ingen riktig uppmärksamhet då de talar om det läraren talar om. Men då de … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Pedagogik, Värdegrunden, Verkligheten | Tagged , , , , , , , , | 10 Comments

Skolans fostransuppdrag från 1900-1960

Jag har fått en rapport  – FRÅN STORSLAGNA VISIONER TILL PROFESSIONELL BEDÖMNING – 2/2010 – Malmö Högskola – Lärarutbildningen och blev mycket sugen på att läsa den. Jag rapporterar kortfattat om det första kapitlet som handlar om fostran i skolan. … Continue reading

Posted in Pedagogik, Skolorden, Styrdokumenten | Tagged , , , , , | 4 Comments