Tag Archives: Pedagogiska Magasinet

Om den värdefulla tystnaden och att skapa tysta klassrum

Jag läser med nyfikna ögon en recension av min bok Nu ler Vygotskij i Pedagogiska magasinet nr 3 september 2012. Jag känner mig manad att tala om tystnad. Jag skriver inget om den viktiga tystnaden och vill därför göra det … Continue reading

Posted in Klassrummet, Kommunikationen | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments

Mats Olsson och jag – Utmanande läsning om mannen i förskolan

Jag läser Mats Olssons inpass i Pedagogiska Magasinet nummer 2 maj 2012. Jag läser i Mats blogg Tysta tankar. Mats Olsson ställer rader av argument och prövar dem kring frågan om mannens roll i förskolan. Och jag upptäcker att jag … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Verkligheten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 Comments

Mats är inte tyst!

Läs här i Pedagogiska Magasinet. Läs här för att läsa Mats blogg! Mats tysta tankar är underbart högljudda. Mats är inte tyst. Han tänker högt! Och som en gest från Berlin – choklad! Det är ett fotografi över choklad. I … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Barndom är inte något före vuxenlivet – Barndom ÄR!

Jag har några tänkare jag förblir trogen; Janusz Korczak är en av dem. För många, många år sedan köpte jag boken Barnets rätt till respekt, 1988. Jag tror jag fann den det året. Jag läste med hungriga ögon, mitt tänkande … Continue reading

Posted in Värdegrunden, Verkligheten, Vetenskap och teori, Visionerna | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Skoldebatt och näringstillförseln!

De pedagogiska diskussionerna borde vara stora och verkliga i skolorna. Vi måste diskutera utifrån vår närhet till eleverna, den skola vi upplever idag, och hur vi ska utveckla den till förmån för eleverna och deras lärande. Jag läser Sven-Eric Liedmans … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Bejaka lärarens professionella självständighet

”… som reducerar lärarna till osjälvständiga och skrämda ”konceptslavar”. För henne är välutbildade lärare med en viss professionell självständighet viktiga.” Det finns mycket att fundera över då det gäller lärares professionella självständighet. Lärare måste erövra området mellan läroplan, kursplan, styrdokument och … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Läraryrket och lärarrollen | Tagged | Leave a comment

Skolans demokratiuppdrag – fyra aspekter

I en artikel i Pedagogiska Magasinet nr 4 november 2010 skriver Lars Persson, kommundoktorand i ett kommunalt demokratiprojekt om skolans demokratiuppdrag. Jag vill helst hänvisa till den artikeln i sin helhet men lyfter fram själva demokratiuppdraget som presenteras: DEMOKRATIUPPDRAGET överföra … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , | 6 Comments