Tag Archives: omsorg

Ludvig Igra om medkänslans stilla ton

”Vi måste var och en av oss finna medkänslans stilla ton i vårt inre, och vara medvetna om hur lätt den kan övertygas, förstummas och dövas.”   Ludvig Igra, Den tunnan hinnan mellan om sorg och grymhet, Natur och Kultur … Continue reading

Posted in Litteratur och läsning | Tagged , , | Leave a comment

Fostran och omsorg i skolan. Vad betyder det?

Vad är fostran? Vad är omsorg? I läroplanen står att vi ska fostra eleverna till … men vad är det? Är inte det något som hela tiden äger rum då vi är tillsammans med varandra? Är ordningsregler ett uttryck för … Continue reading

Posted in Skolorden, Värdegrunden | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Lgr 11: Fostransuppdraget

Skolan har ett tydligt fostransuppdrag. Vårt fostransansvar är ett samhällsuppdrag. Men vi missförstår fostransuppdraget med ordning och reda. Fostran handlar mycket lite om ordningsregler – mer om samspel mellan människor, regleringar som äger rum i mellanmänskliga möten. Och det är … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Lärartiden – aldrig något om undervisningen – bara om vården

Det är alldeles för lite markerad tid i skolans almanackor som skriver rubriken: UNDERVISNINGSUTVECKLING Jag vill att rubriken ska vara veckoinskriven. Vi har bara inskrivet om elevVÅRDSärenden, vilket gör att vi åsidosätter vårt eget uppdrag och faktiskt inte talar om … Continue reading

Posted in Källkritik och undervisning, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag | Tagged , , , | 4 Comments

Ett gemensamt fokus öppnar för samtalet

Jag gick in i en affär, sa – Goddag, vad har ni här? Butiksinnehavaren var till en början fåordig då jag frågade om jag fick fotografera skyltdockorna. Jo det var möjligt att få göra svarade butiks- innehavaren en aning trött … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , | Leave a comment

Sorg – jo – det är ett stort ämne

Någon skrev till mig –  skriv om sorg. Gör det igen och igen. Vad är sorg? För mig är sorg något stort. Jag sörjer någon jag älskar, älskat … och någon som fortfarande håller min hand, mitt hjärta. Jag sörjer … Continue reading

Posted in Sorg | Tagged , , , | Leave a comment