Tag Archives: share

Bloggintervju med mig… hos Fredrik

Jag hoppas detta sprider sig – att vi bloggintervjuar dem vi är lite nyfikna på. Jag har genomfört bloggintervjuer med professor Sven-Eric Liedman samt Fredrik Svensson och har några som är under besvarande. Nu gör också Fredrik det och jag … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Frågekonsten | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Bränsle – skolan i framtiden och för flickor och för pojkar

Jag måste problematisera det här med pojkar och flickor. Jag har diskuterat företagande med några företagare. Jag måste undersöka hur företagare ser på framtiden. Jag har själv några idéer om hur framtiden kan se ut. Utanför skolan kan jag skapa … Continue reading

Posted in Autodidakten, Frågekonsten, Klassrummet, Värdegrunden, Verkligheten | Tagged , , , , , | 11 Comments