Tag Archives: Lev Vygotskij

Lärande strategi: Att tala för sig själv – en verklig skoluppgift för lärare

Lekforskaren Bo Stjerne Thomsen säger i Dagens Nyheter, 29 september 2013: ”- Att barnen talar högt för sig själva är otroligt viktigt. När barnen pratar högt så samordnar de allt de behöver göra när de plockar upp maten och ger … Continue reading

Posted in Ansvaret, Barns rättigheter, Hinder för lärande, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Ordförrådet, Pedagogiska miljöer, Pedagogiska samtal, Redskapen, Värdegrunden, Verkligheten, Vetenskap och teori | Tagged , , , , , , , , , | 3 Comments

Pedagogiska samtal på kvällskvisten – ett samtal in i utvecklingszonen

Igår ringde telefonen. Samtal önskades om pedagogiska samtal. Det blev en timmes djupa diskussioner, tankeverksamhet, bollande och härbärgerande av känslor. Denna kväll likaså. En annan pedagogisk diskussion. En annan pedagogisk fråga. En annan vinkel. En annan ingång. Jag tänker utvecklingszon. … Continue reading

Posted in Pedagogiska samtal | Tagged , , , , , | Leave a comment

Dåtid, nutid och framtid i lärartankarna

Till det förgångna tack, skrev Dag Hammarsköld, 1964. Tomas Tranströmer skrev en uppmaning – att vara där man är. Vygotskij skrev att inte se gårdagen i barnets utveckling utan det framtida. Allt om tid. Om dåtid, nutid och framtid. Jag … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , | 1 Comment

Rolig HJÄLP till skrivlektion

1) Ta ett ord HJÄLP Skriv ordet på tavlan. 2) Låt eleverna sätta in ordet i en mening. Det är muntlig skrivning (ett begrepp jag myntat i Kiwimetoden 2006). Muntlig skrivning möjliggör för eleverna att tala i längre meningar och … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag, Musik, Ordförrådet, Strategier, Textsamtal | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Ögonkontakt – att utveckla lärandet

Jag måste fundera ytterligare på detta med att stötta den som är ny i arbetet, ny i lärandet och ny i de nya uppgifterna. Den som kan är med, följer och stöttar. Det jag såg i flickan på det kafé … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Frågekonsten, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Pedagogik, Relationer och vänskap, Strategier | Tagged , , , , | Leave a comment

Jag åker hiss i den proximala utvecklingszonen…

… sa en kollega till mig. Jag kände mig med ens så betydelsefull. Det var nog det vackraste jag fått höra idag. Jag tryckte genast på min mentala hissknapp. Till översta våningen strävar jag alltid, visioner om lärandet, men jag … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , | Leave a comment

Vygotskijs ord: Verbalism

Vygotskij skriver i Tänkande och språk: ordens betydelse utvecklas och om konsekvenserna för undervisningen står att läsa: Naken verbalism ”Den pedagogiska erfarenheten lär oss i minst lika hög grad som den teoretiska forskningen att en direkt inlärning av begrepp alltid … Continue reading

Posted in Pedagogik, Skolorden, Svenska, Verkligheten, Vygotskij | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment