Tag Archives: ordet

Lektionsförslag: Mitt favoritord och det bjuder jag på

Jag brukar modella mitt ord för dagen. Jag gillar ord. Det vet mina elever. Jag kan välja ett ord vilket som helst och det ordet ska sedan in i så många sammanhang som möjligt under dagen. Jag minns när jag … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag | Tagged , , , , | Leave a comment

Vygotskijs ord: Verbalism

Vygotskij skriver i Tänkande och språk: ordens betydelse utvecklas och om konsekvenserna för undervisningen står att läsa: Naken verbalism ”Den pedagogiska erfarenheten lär oss i minst lika hög grad som den teoretiska forskningen att en direkt inlärning av begrepp alltid … Continue reading

Posted in Pedagogik, Skolorden, Svenska, Verkligheten, Vygotskij | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Bokstaven, ordet, meningen – om näringen!

Jag såg mig själv skriva: … ta åt dig annars skickar jag orden i flytande form så får du dricka dem eller få dem i droppform in i ditt blodsystem, till ditt behövande inre. Ord ska verka gott. Det är bara att … Continue reading

Posted in Mina läsare, Ordförrådet | Tagged , , , | 5 Comments

Delarna och resultatet

Jag tummade på den här gamla beskrivningen. Delarna till konstklädstycket finns i tunna silkespappersark. Så kan det vara med delarna, de kan vara vanliga  i sig, men då det gäller slutresultatet, ja då handlar resultatet om kreativitet. Ungefär som man … Continue reading

Posted in Verkligheten, Visionerna | Tagged , , , , , | Leave a comment

Hur att mingla?

Jag har varit på lite mingeltillställningar. Jag minglade bland andra som minglade. Mingla betyder att få en liten tallrik, med små gobitar på, och ett litet glas med något som bubblar i, gå omkring och fundera över vem man pratade … Continue reading

Posted in Ordförrådet | Tagged , , | 2 Comments