Tag Archives: Körlings ord

Om Ellen Key twittrade detta århundrade …

”Skolan är förslappande, inte minst genom en undervisning som aldrig utgår från elevernas omdömen och intressen. Lärarna behandlar eleverna som om de vore kappsäckar: de packas fulla av kunskaper som genast glöms bort.” Ur Ronny Ambjörnsson: Ellen Key En europeisk intellektuell, … Continue reading

Posted in Ansvaret, Barns rättigheter, Litteratur och läsning, Pedagogik, Pedagogiska samtal | Tagged , | Leave a comment

Underskatta aldrig en lärare!

Det en lärare gör idag påverkar dig imorgon! Körlings Ord och inga visor! Inlägg som berör samma teman: Luciamorgon idag och ur minnet! Ge aldrig, aldrig upp om ett barn – mödan värd! Jag blev aldrig lucia – aldrig någonsin

Posted in MITT UTVIDGADE KOLLEGIUM. Hälsa på en kollega, bara ett klick bort, Skolorden | Tagged , | 2 Comments

Något om beprövad erfarenhet

Körlings Ord: Det som blivit beprövad erfarenhet måste en gång ha börjat med ett försök. Inlägg som berör samma teman: Textrörlighet – och begreppets utveckling Värdegrund – något vi lär om eller något vi befinner oss i? Ny undervisning – … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Ordförrådet, Pedagogik, Skriver om ditt och datt | Tagged , , , | 2 Comments

Skolanknytning – ett nytt begrepp för skolan!

  Skolanknytning – ett nytt begrepp och nytt innehåll har jag skapat tillsammans med ”Skolans psykologi”. Låt mig beskriva den pedagogiska aspekten av detta begrepp. Skolanknytning är ett skapat ord av två seperata – skola och anknytning – som utgör … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Föreläsningar jag ger, Formativ bedömning, Klassrummet, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Pedagogik, Pedagogiska miljöer, Relationer och vänskap, Skolorden, Skolrättigheter, Styrdokumenten, Verkligheten | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Idag när jag kom hem …

… hängde ett blomsterbud på min dörr. Jag tittade mig runtomkring. Blommor? Från vem? Varför? Och jag log, skrattade inom mig, kände värme och ville skriva – TACK! – då jag läste detta: Inlägg som berör samma teman: Kollegial i … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , | 2 Comments

Ordet men hindrar skolutveckling

Alla förstorade infallsvinklar och begynnande hinder börjar med ordet MEN… Litet tips pröva att byta ut ordet men mot och! Inlägg som berör samma teman: Skolutveckling… kanske vi ska tala om skolförändring Skolutveckling; Varför tala om skolutveckling? Ordet är fritt … Continue reading

Posted in Pedagogik, Skolorden | Tagged , , , | 1 Comment

Körlings Ord föreläste hos Skolverket idag… och några viktiga ord från Tomas Tranströmer

Idag talade jag för Skolverket och Nationellt centrum för läs och skrivutveckling. Jag var vältalig. Och jag talade om kursplanerna utifrån ett mycket medvetet barn och elevperspektiv. Det betyder att lärarrollen utmanas och utvecklas. Jag är trogen den tanken! Jag … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger | Tagged , , , | 5 Comments