Tag Archives: lärandet i fokus

En tankemodell för skolans pedagogiska arbete

Jag tänkte skolutveckling i flera aspekter. Skissade upp en plan. Så här såg den ut då det begav sig och kanske fortfarande gör: Jag hade sju övergripande skolpunkter: Eleven Yrket Uppdraget Innehållet Modellen Utvärderingen Summeringen Innehållet till dessa rubriker skulle … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

I have a schooldream – ändra fokus – se lärandet

Jag vaknade med en dröm om skolutveckling av hög kvalitet. Den att rektorn sa: Berätta om det lärande som har ägt rum i skolan idag och vad ni tänker om det ni upptäckt och vad det betyder för morgondagens undervisning. … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Formativ bedömning, Klassrummet, Kommunikationen, Konsultation av något slag, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag | Tagged , , , , , , , | 3 Comments

Coacha lärare – utvärdering av coachad lärare – och en lista över det jag gör

Hej Anne-Marie! Här kommer en utvärdering av vårt första coachsamtal. Jag uppfattade samtalet som mycket givande och det väcktes verkligen flera tankar hos mig. Det behövdes ett par dagar att bearbeta allt. Jag känner att jag efteråt har stärkts i … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , , | 3 Comments

Okunnig kan vara osäker

Detta ska vi undersöka tänker jag. Jag går igenom gamla filmer som är producerade från mina klassrum. Jag kan fortfarande varje elev och jag vet precis deras kunskapsutveckling. Det slår mig när jag visar en av dessa filmer att en … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Formativ bedömning, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Värdegrunden, Verkligheten | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment