Tag Archives: kunnande

Okunnig kan vara osäker

Detta ska vi undersöka tänker jag. Jag går igenom gamla filmer som är producerade från mina klassrum. Jag kan fortfarande varje elev och jag vet precis deras kunskapsutveckling. Det slår mig när jag visar en av dessa filmer att en … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Formativ bedömning, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Värdegrunden, Verkligheten | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Kursplanens – vill, vågar och kan!

Det krävs inget mod om man vill. Viljan överträffar modet. Modet krävs då viljan inte tagit överhand. Det handlar om en atmosfär som tillåter viljan. Kan vi se vilja, mod och kunnande i våra klassrum? Anne-Marie Inlägg som berör samma … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , | Leave a comment