Tag Archives: kursplanen

Kursplanens Vad, varför och lärarkårens gensvar med HUR!

3 520 000 resultat (0,32 sekunder) Gissa vad jag sökte på? Låt mig leka med kursplanen VAD; VARFÖR och HUR: VAD sökte jag på? VARFÖR sökte jag på det jag sökte? Och sedan HUR Hur gör jag nu? Hur handskas jag med … Continue reading

Posted in Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , | 2 Comments

Nytt ord i den kommande läroplanen – Generositet

Idag har jag djupstuderat den omslutande texten, läroplanstexten, och kursplanen. Jag ringade in flera ord. Ett av orden var generositet. Det ordet fann jag två gånger. Detta ord omsluter alla kursplaner. Ett nytt ord. G E N E R O … Continue reading

Posted in Ordförrådet, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Kursplanens – vill, vågar och kan!

Det krävs inget mod om man vill. Viljan överträffar modet. Modet krävs då viljan inte tagit överhand. Det handlar om en atmosfär som tillåter viljan. Kan vi se vilja, mod och kunnande i våra klassrum? Anne-Marie Inlägg som berör samma … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , | Leave a comment

De fyra kursplaneorden och hur jag tänker

Kursplanernas fyra ord skapar en ram för undervisning och för ämnet och dess lärande komponenter. Orden förklara, analysera, argumentera och generalisera är lärande ord. Dessa ord vilar också i Lev Vygotiskijs teorier om språket och tanken. Vi måste få lägga … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Styrdokumenten | Tagged , , , , | 2 Comments

Kursplanens trygghet

Jag tycker om att läsa kursplanerna och de dokument som omsluter mitt arbete. Jag hittar så mycket belägg för att undervisa och pröva mig själv i min lärarroll och det jag har i uppdrag. Jag blir pedagogiskt trygg då jag bär med … Continue reading

Posted in Styrdokumenten, Verkligheten | Tagged , , | Leave a comment