Tag Archives: Skola 2011

Lgr 11 – Den sammanhållna läroplanen

Jag blir mer och mer förtjust i den nya läroplanen. Den är demokratiskt framtagen. Det är många, många inblandade av tänkare och tyckare, praktiker och teoretiker, andra intressenter. Det har jag tyckt om. Jag tänker nu på den SAMMANHÅLLNA läroplanen. … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments

Lgr 11: Förstå orden i läroplan

Jag undersöker varje ord i läroplanens texter. Det är stora ord som vi måste ge en tyclig pedagogisk förklaring. Jag har tidigare skrivit om ”lust att lära” vilket är ett begrepp som måste förklaras ordentligt. I min bok ”Kiwimetoden” 2006 … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , | Leave a comment

LGr-11: Om strukturerad undervisning

I läroplanen, under rubriken KUNSKAPER (sid 10) finns det ord om hur undervisningen ska bedrivas i skolan ”Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt.” Jag har i flera blogginlägg här beskrivit hur en … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Om styrdokumenten, lgr 11 och gemenskap

Jag vill ha diskussion ur något gemensamt. Att bära med sig styrdokumenten betyder att markera gemenskap med. Vi har en tredje part med i diskussionen, om än i skriven form. Vi behöver gemenskapen i. Och genom att faktiskt bära läroplan … Continue reading

Posted in Styrdokumenten, Verkligheten, Visionerna | Tagged , , , | 2 Comments

Lgr 11 – Att läsa läroplanen och det noggrant!

Noggrant läser jag den kommande läroplanen. För mig handlar det om att förstå rätt och utveckla det pedagogiska i orden. Exempelvis förekommer ordet generositet. Det är ett speciellt ord som skolan ska omsluta eleverna med. Och ordet generositet är stort … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , , | Leave a comment

Kursplanerna 2011 och det centrala i VAD

Jag skissar på hur att förstå läroplan och kursplan. Jag har en hel förklaringsmodell. Jag utgår från VAD. Därefter bygger jag. Och mitt byggnadsverk är stort och möjligt. Jag applicerar sedan teorierna i mitt nätbildande. VAD blir dock det centrala. … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , | 1 Comment

Skola 2011: Handskrift, skrivstil och inget om skrivstil

Skrivstil! Det är i vilken form man skriver. Sedan finns det skrivstil. Den där underbara snirkliga bokstavsskrivarkonsten som kommer i två utföranden. Kanske tre. Det finns dicipliner för allt. Vilken skrivstilsform vi än ger undervisning i handlar det om att … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , | Leave a comment