LGr-11: Om strukturerad undervisning

I läroplanen, under rubriken KUNSKAPER (sid 10) finns det ord om hur undervisningen ska bedrivas i skolan ”Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt.”

Jag har i flera blogginlägg här beskrivit hur en lektion kan byggas upp så att detsvarar på uppdraget om den strukturerade undervisningen. Innehållet kan sedan hämtas ur kursplanerna, dvs oavsett ämne. Det är läraren som är ansvarig och det är undervisningens innehåll som ska möjliggöra för eleven att lära. Jag har också funnit meningen:

”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet.” Jag funderar mycket på vad skapande arbete menas, och jag gör det inte lätt för mig. Jag tror att det är större betydelser än att skapa en uppsats, måla en teckning. Det är ett övergripande anslag om handens görande, tankens kreativitet och möjligheten till uttryck av många språk som kan kallas skapande arbete. Frågan är om detta skapande verkligen syns och erkänns is kolan. Är det producerande vi ägnar oss åt eller skapande som inkluderar?

Det här inlägget postades i Styrdokumenten och har märkts med etiketterna , , , , , , , . Bokmärk permalänken.