Om eget arbete till pågående undervisning i klassrummet

Elevernas egna arbete? Nej, det fungerar inte. Eleverna ska under lektionen få tillgång till den undervisande lärare. Jag kallar det inte katederundervisning utan undervisning. Den pågår under hela lektionen och är pågående. Då forskningen talar om att det egna arbetet inte fungerar är det då läraren tror att läraren ska dra sig tillbaka. Eleverna får arbete under alldeles för lång tid utan lärarens intresse, frågor, fokus och deltagande. Undervisningen är en aktivitet och den pågår under hela lektionen men i olika konstellationer. Eleverna är därför inte ensamma i sitt lärande.

Nu talas det om undervisningen antingen som katederundervisning eller eget arbete där eleverna själva tar ansvar. Båda formerna är ytterligheter och mellan dessa både pågår och utvecklas lärande där undervisningen är resursen.

Jag skriver mycket om on-off-situationer där läraren är aktiv, eleverna är passiva och där läraren är passiv och eleverna aktiva. Jag menar att on-off inte fungerar utan bidrar till ensamhet både för elever och lärare. Undervisning som pågår uppstår där lärare och elever tillsammans lär sig, arbetar korta stunder ensam men där läraren deltar oavsett eleven behöver hjälp eller inte. Klassrumsorganisation med variationer av undervisning stöttar också lärarens aktivitet att oavbrutet undervisa.

Jag skriver mycket om detta i Undervisningen mellan oss, 2014 

This entry was posted in Systematiskt kvalitetsarbete i undervisningen, Undervisningen. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>