Tag Archives: process

LGr-11: Om strukturerad undervisning

I läroplanen, under rubriken KUNSKAPER (sid 10) finns det ord om hur undervisningen ska bedrivas i skolan ”Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt.” Jag har i flera blogginlägg här beskrivit hur en … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

”Building a curriculum”

Jag samspelar med läroplansbyggare från andra länder. För en liten dialog om vad det är att ha en läroplan, utveckla den, och skapa förutsättningar för den, påverka innehållet, förstå innehåll och anta ett pedagogiskt perspektiv och utveckla lärande utifrån. Jag … Continue reading

Posted in Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

Bedöma – inte individen utan underlaget

Då jag föreläser brukar jag illustrera hur att bedöma genom ha ett underlag att utveckla bedömningar utifrån, dvs, då jag föreläser. Jag brukar be lärare att bedöma. Då har jag noggrant utvecklat ett tänk från hur vi kan se, hur … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Formativ bedömning, Värdegrunden, Verkligheten | Tagged , , , , , , , , | 3 Comments

Utvärderingar är ovärderliga

Mina elever måste alltid skriva utvärderingar. Det gäller varje uppgift. Vi har flera olika sätt att utvärdera. Då menar jag FLERA. För det ska inte bli en form att utvärdera utan en del av processen. Och ibland är processen som … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Värdegrunden | Tagged , , , , | Leave a comment