Tag Archives: kursplaner

Då gäller skollagen nu!

Nya skollagen. Jag önskar att vi inte säger den nya skollagen för länge. Egentligen borde den vara bekant innan den träder i kraft. Nu är skollagen i kraft. Och hädanefter rådande. Det finns inget nytt utan mer ett gällande nu. … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Lgr 11: Sex och samlevnad i ämnena!

SEXUALKUNSKAPEN I UNDERVISNINGEN Med anledning av min första läsning av Camilla Löf´s MED LIVET PÅ SCHEMAT, om skolämnet livskunskap och den riskfyllda barndomen, en avhandling på Malmö Högskola blev jag omedelbart intresserad av sexualkunskapen i skolan. Efter 18 sidors läsning … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments

Vinterkyla kring läraryrket!

Det är något sjukt i hela systemet. Pisarapporterna visar bristande kunskapsutveckling hos eleverna, på lärarhögsäten sitter man på pallar, intagningspoängen till lärarutbildningarna är så låga att det inte krävs något alls för att komma in. Vem tar skolan på allvar? … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Källkritik och undervisning, Läraryrket och lärarrollen, Misstagen, MITT UTVIDGADE KOLLEGIUM. Hälsa på en kollega, bara ett klick bort, Pedagogik, Pedagogiska miljöer, Skolorden, Skolrättigheter | Tagged , , , , , , , , , , | 6 Comments

Kursplanerna 2011 och det centrala i VAD

Jag skissar på hur att förstå läroplan och kursplan. Jag har en hel förklaringsmodell. Jag utgår från VAD. Därefter bygger jag. Och mitt byggnadsverk är stort och möjligt. Jag applicerar sedan teorierna i mitt nätbildande. VAD blir dock det centrala. … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , | 1 Comment

Klasstillhörighet och klassresa – inget för skolan

  Organisationen i skolan skapar klass. Man tillhör sin klass. Det betyder att allt organiseras utifrån årskurser. Man tillhör sin årskurs. Det är mycket få klassresor som görs inom skolans organisation. Det ska bli underbart skönt att målen i nya … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Klassrummet, Pedagogik, Pedagogiska miljöer, Skolorden, Skolrättigheter | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Byt ut lärarkalendern mot kursplanerna och läroplanen

Det må vara drastiskt att säga – byt ut dagboks och lärarkalendrarna och ersätt dem mot läroplan och kursplanerna. Jag tycker vi talar form och tid istället för process och innehåll. Och om man får vara drastisk så säger jag … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , , | 3 Comments

Mitt skolprogram – en idé om skola i det framtida

Mitt skolprogram och jag fick möjlighet att skriva det: En god implementering och uppbyggnad av styrdokumenten i skolans hela arbete. Att begreppet textrörlighet omsluter alla skolans ämnen. Att teorierna kring mentalisering diskuteras och medvetandegörs. Att källkritik integreras i allt och … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , | 1 Comment