Tag Archives: form och innehåll

Lgr 11 Progressionen i skrivundervisningen

Detta intresserar mig ofantligt. Hur man skapar progression inom ämnet och i sin undervisning. Hur progressionen byggs upp och inkluderar det tidigare och det eleverna kan och hur man för undervisningen vidare. Jag tittar på innehållet att skriva för hand … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Lärarens språk, Lektioner och lektionsförslag, Redskapen, Styrdokumenten, Svenska, Svenskämnet | Tagged , , , , , , , | 3 Comments

Byt ut lärarkalendern mot kursplanerna och läroplanen

Det må vara drastiskt att säga – byt ut dagboks och lärarkalendrarna och ersätt dem mot läroplan och kursplanerna. Jag tycker vi talar form och tid istället för process och innehåll. Och om man får vara drastisk så säger jag … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , , | 3 Comments