Tag Archives: läroplanen

Vad ska vi göra med läroplanen?

– Ska vi inte bryta ned den? – Jag läser bara de sidorna som handlar om mitt ämne och de årskurser jag undervisar i, är det så jag ska göra? – Ska vi inte göra eget av den här, det … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Styrdokumenten | Tagged , , , , , | Leave a comment

Då gäller skollagen nu!

Nya skollagen. Jag önskar att vi inte säger den nya skollagen för länge. Egentligen borde den vara bekant innan den träder i kraft. Nu är skollagen i kraft. Och hädanefter rådande. Det finns inget nytt utan mer ett gällande nu. … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Eleverna följer lärarens fokus

Eleverna är uppmärksamma på sina lärare. Oavsett om man tror att de inte är det så skulle jag säga att eleverna är just det – uppmärksamma på sina lärare. Det betyder att eleverna följer det läraren gör, säger, visar. Om … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Klassrummet, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment

Att bedöma formativt och kring läroplanen

I min bok Vägen till skriftliga omdömen, 2009, skriver jag hur man gör för att dokumentera i elevens tjänst – jag kallar det formativa bedömningar och förhållningssätt. Läs om boken på Skolverkets hemsida. Här synliggör gör jag det eleven gör … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Ordförrådet, Skolorden, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Orden i Lgr 11: Tänkande

Det är ett litet vilsamt ord i läroplanen. Att eleven ska få tänka. Tänkandet är något som sker inne i eleven och utanför eleven. Tänkande kan vara såväl introvert som en handling tillsammans med andra. Tänkande är också något som … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Lgr 11 – Crosscurriculumtankar

Lgr 11 och kursplanerna i den erbjuder en mängd av gemenskap mellan de ämnen som skolan ska ge av undervisningar. Kanske ett värdefullt arbete att ge sig i kast med att hitta gemenskapen – en slags crosscurriculumtanke – att därmed … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , | Leave a comment

Betyg i årskurs sex betyder också att…

Betyg i årskurs sex betyder också att… … att om vi inte förvaltar kursplanernas målbeskrivning för årskurs nio redan dag ett i skolan så kommer betyget i årskurs sex ställa till det en aning. Elever i årskurs sex kliver över till skolans … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Frågekonsten, Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment