Tag Archives: tänkande

Mina inre kvadratmetrar

Mina inre kvadratmetrar, tänkte jag då jag tänkte på mitt huvud, mina tankar och mina funderingar. Jag har ett rike som är mitt eget och där rummen må vara ihopvikta, tillskrynklade, okända, välbekanta! Jag har ett alldeles eget rike. Mängder … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , | Leave a comment

Orden i Lgr 11: Tänkande

Det är ett litet vilsamt ord i läroplanen. Att eleven ska få tänka. Tänkandet är något som sker inne i eleven och utanför eleven. Tänkande kan vara såväl introvert som en handling tillsammans med andra. Tänkande är också något som … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Lärarnas röster … och diskussionen om innehållet

Jag talar innehåll. Alltid. Då jag föreläser eller gestaltar undervisningar (det har jag börjat göra allt oftare, lärare får göra det jag vill visa, jätteroligt är det) så iscensätter vi situationer och skapar förståelse för lösningarna och ibland ser vi … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger | Tagged , , | Leave a comment

Inget ljushuvud men ett huvud

Jag var inget ljushuvud i skolan men jag var ett huvud. Ibland så fick vi frågor utanför den ordinarie skolboksundervisningen och då fick mitt huvud energi och ibland blev mina lärare förvånade över mitt snabbtänkande huvud. Det var dock alldeles … Continue reading

Posted in Frågekonsten, Skriver om ditt och datt | Tagged , , | 2 Comments

Jordens dragningskraft

I min allra första klass diskuterade vi allt i klassrummet. Vi talade om litteraturen och alla frågor som dök upp då jag högläste. Vid något tillfälle talade vi om hur jordens dragningskraft drog allting till sig. Jorden var en liten … Continue reading

Posted in Skriver om ditt och datt | Tagged , , , , , | 1 Comment

Mest lärande när lärandet blir svårt

Lärande är en märklig process. Då lärandet är lätt sker det nästintill obemärkt. Det är som en lek. Den är så lätt att den inte benämns som lärande utan mer som en lek eller som en dans. – Det här … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Strategier | Tagged , , , , | Leave a comment