Tag Archives: verklighet

En lösryckt mening ur Tranströmers verk

Lösryckta meningar kan leda till att man läser hela sammanhanget tänker jag. Jag har en mängd lösryckta meningar. Dem har jag ryckt ut ur diktarens verk. Förlåt mig för det. Jag kan behöva orden. Därför tar jag dem med mig. … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Litteratur och läsning | Tagged , , , , | Leave a comment

Overkligheten är verklig!

Det är overkligt också då det händer. Sedan är det verkligheten. Ingen pardon om någon övergång. Bara verkligt. Omedelbart!  Tankar till Norge! Tankar till oss alla! Tankar om! Inlägg som berör samma teman: Mellan! Tårarna! Dikten och läraryrket! Pojkar! Det … Continue reading

Posted in Verkligheten | Tagged , , , , | 1 Comment

Fantasin har inga gränser – verkligheten har det

Skydda i verkligheten inte ifrån den! Skydda från den alltför stora fantasin som möjliggör på gott och på ont. Alldeles för ont blir det onda. Alldeles för rosaskimrigt blir det goda. Verklighetens verklighet är kylskåpet där mellanmjölken surnar i sin … Continue reading

Posted in Verkligheten | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments

Ellen Key om barnuppfostrarkonstens A och O

  Detta skrev Ellen Key: Om barnuppfostrarkonsten: Emedan detta för mig är uppfostringskonstens A och O upprepar jag nu vad jag redan sagt i början och i mitten: Sträva efter att lämna barnet i fred, att omedelbart ingripa så sällan … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

”men så oändligt lätt att svara dig”

Jag läste något så vackert och väldigt innehållsrikt i DN bokrecension av Anders Olssons ”men så oändligt lätt att svara dig” den 13 augusti. Det är kritikern Aase Berg som gästrecenserar; Anders Olsson dikt strof lyder: för alla förlorad och … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Kommunikationen, Litteratur och läsning, Svenska, Svenskämnet | Tagged , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Lösenordsundervisning

Verkligheten! Jo, den kräver sina undervisningar. Den kräver sina förklaringar, analyser, argumentationer och generaliseringar (kursplanernas omslutande ord). Idag läser jag om mejlbedragarna, lösenordskonstruktionerna, vårt dagliga liv på internet, länkar som sänds, öppnas och förstör, skräpmejl som är just skräpmejl, sidor … Continue reading

Posted in Autodidakten, Barns rättigheter, Strategier, Verkligheten | Tagged , , , , , , , | 6 Comments

Jordens dragningskraft

I min allra första klass diskuterade vi allt i klassrummet. Vi talade om litteraturen och alla frågor som dök upp då jag högläste. Vid något tillfälle talade vi om hur jordens dragningskraft drog allting till sig. Jorden var en liten … Continue reading

Posted in Skriver om ditt och datt | Tagged , , , , , | 1 Comment