Tag Archives: Lpo-94

Att bedöma formativt och kring läroplanen

I min bok Vägen till skriftliga omdömen, 2009, skriver jag hur man gör för att dokumentera i elevens tjänst – jag kallar det formativa bedömningar och förhållningssätt. Läs om boken på Skolverkets hemsida. Här synliggör gör jag det eleven gör … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Ordförrådet, Skolorden, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Skolans inre värde! Utblickar från min horisont!

Jag skrev denna artikel för och till Skollyftet. Jag publicerar den också här men hänvisar till Skollyftet: SKOLANS INRE VÄRDE Jag har besökt skolor runt om i världen. Jag har mött lärare som burit sina läraryrken som vore de samhällsbärare … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Klassrummet, Kommunikationen, Konsultation av något slag, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, MITT UTVIDGADE KOLLEGIUM. Hälsa på en kollega, bara ett klick bort, Pedagogik, Pedagogiska miljöer | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Klassrum

Klassrum är rum där vi möts varje vardag. Ett var dags rum med många andra. Vad klassrummet signalerar och förväntar av sina elever och lärare är en tyst kunskap som alla måste tillägna sig. ”Att som elev behärska klassrummts normer … Continue reading

Posted in Klassrummet, Pedagogik, Pedagogiska miljöer | Tagged , , , , | 1 Comment

Lgr 11: Bryt med skolans tradition

Jag gillade alltid Lpo-94. Men det tog sin grundliga tid att bilda mig i den. Jag kom att bli en lärare som alltid grubblade på undervisningen i relation till grunddokumenten – dvs – läroplan, kursplaner och barnkonvention. Det var jag … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , | 8 Comments

Lgr 11 – får man börja redan nu, vt 2011?

”Kan och bör man redan nu använda sig av Lgr 11 i undervisningen? Jag vill!” Jag har läst in mig på Lgr 11 och tycker att vi alla ska göra det. Den finns ju tillgänglig och jag förstår inte varför … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , , | 2 Comments

Skolutvecklingen så den nästan inte märks?

Jag häpnar varje gång jag påminns om det tänkande du lyfter – både över att det finns, i skolan, bland pedagoger, för det gör det, och över mitt eget sinnes förmåga att förskjuta vetskapen om att det finns, förekommer och … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Klassrummet, Läraryrket och lärarrollen, Skolrättigheter, Strategier, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , | 6 Comments

Inte kompensatorisk utan demokratisk skola!

Man talar ibland om att skolan ska vara kompensatorisk. Det är ett värderande ord som pekar lite hit och dit. Vi borde trycka på att skolan ska vara demokratisk. Det demokratiska uppdraget är att alla elever ska få en utbildning … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Hinder för lärande, Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , | 5 Comments