Tag Archives: demokratiskt skola

Inte kompensatorisk utan demokratisk skola!

Man talar ibland om att skolan ska vara kompensatorisk. Det är ett värderande ord som pekar lite hit och dit. Vi borde trycka på att skolan ska vara demokratisk. Det demokratiska uppdraget är att alla elever ska få en utbildning … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Hinder för lärande, Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , | 5 Comments