Tag Archives: Kiwimetoden

Ordstrategier: Att läsa, uttala och förstå

Jag vågar inte gå till en restaurang och beställa en hamburgare. Det handlar om hur själva ordet ska uttalas. Jag vet att det finns människor som uttalar det mycket sluddrigt: ”hambr-r-re”, men också sådana som överdriver diktionen och lägger tonvikten … Continue reading

Posted in Frågekonsten, Ordförrådet, Strategier | Tagged , , , , , | Leave a comment

Frågor om läsningen och om strategierna, en slags textsamtal

Då jag samtalade om elevens läsning kunde jag ställa dessa frågor. De var främst inriktade mot elevens läsförmåga och undervisningen mer riktad mot att skapa frågor till texter. Här är frågorna jag kunde ställa en enskild elev då jag gjorde … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag, Litteratur och läsning, Undervisningen | Tagged | Leave a comment

Bildpromenaden går fram och tillbaka i boken och undervisningen

En bildpromenad handlar om att göra kopplingar. Efter att ha fått orden, den inledande fasen, handlar det om att som lärare skapa frågor kring kopplingarna mellan exempelvis början och slut. Det handlar om att noggrant ha gått igenom boken men … Continue reading

Posted in Bildpromenaden, Frågekonsten | Tagged , , , | Leave a comment

Lässtrategierna vi använder oss av och lektionen där vi synliggör dem

Lektion: Undersök strategierna vi använder oss av och det kunnande vi äger För många år sedan började jag undervisa ur ett mer undersökande perspektiv. Jag ville veta hur mina elever löste sin läsning. Därför frågade jag. Jag skrev också ned … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag | Tagged , | Leave a comment

En kommentar till mig – om muntligt skrivande!

Kommentar: Hittade till Kiwimetoden i förra veckan, en bok som ger mig så mycket inspiration.Presenterade muntligt skrivande för mina barn i åk 2. Halvklassen satt i ring och jag bjöd dem på en mening ur en bok om en delfin. … Continue reading

Posted in Mina läsare, MITT UTVIDGADE KOLLEGIUM. Hälsa på en kollega, bara ett klick bort, Modellerna, Styrdokumenten, Svenska | Tagged | Leave a comment

En angelägen artikel om det pedagogiska rummet

Vi är många som har blivit intervjuade om klassrummets miljö i tidningen Chef & Ledarskap, nr 5, 2011. Jag tycker att jag är rätt tydlig om vad jag anser vara ett klassrum och hur lärandet ska byggas in i det … Continue reading

Posted in Klassrummet, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Om jag vore rektor, Pedagogiska miljöer | Tagged , , , , , | Leave a comment

Till läraryrkets försvar!

Jag skrev i Kiwiboken (2006) att: ”Läraryrket är ett yrke att försvara då lärarens yrkesstolthet och undervisarglädje bidrar till elevernas inställning till skola och lärande. En tydligare lärarroll skapar en tydligare elevroll. För att elevens läranderätt ska bli tillgodosedd måste … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , | 1 Comment