Category Archives: Om jag vore rektor

Go crazy

Japp! Det här blir dagens citat. Hämtat ur Lärarnas Tidning och ur intervjun med rektor Lina Axelsson Kihlbom vid Ronnaskolan, Södertälje: ”Ska man ge särskilt stöd så ska man gå crazy brukar jag säga. Futtig läxläsning ger ingenting.” Inlägg som … Continue reading

Posted in Om jag vore rektor | 1 Comment

Den högläsande rektorn

Rektors ledarskap. Alltid en fråga. Alltid på tapeten. Rektors närvaro kan vara att besöka klassrummet och ta över för en stund, högläsa en novell på fem-tio minuter. Säga hej till eleverna, hej till läraren och så högläsa för att högläsningen … Continue reading

Posted in BOKEN I UNDERVISNINGEN, Den meningsfulla högläsningen, Inkludering, Klassrummet, Kommunikationen, Om jag vore rektor | 3 Comments

Värdet av skolan skapas inifrån

                  Vi måste bli bättre på att berätta om skolans innehåll, det vi gör på lektionerna, det vi lär oss genom att skapa innehåll för eleverna. Ofta talar vi om det vi … Continue reading

Posted in Ansvaret, Läraryrket och lärarrollen, Om jag vore rektor, Ordförrådet, Värdegrunden, Visionerna | Leave a comment

Bedömning: Återkoppling

Då det gäller bedömningar av allt det vi gör i skolan behöver vi ta avstamp i återkopplingen. Återkoppling handlar om att förankra det vi har gjort, helst det vi har lärt, för att ta nästa steg. Oftast tar vi ett … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Hinder för lärande, Läraryrket och lärarrollen, Om jag vore rektor, Pedagogiska miljöer, Pedagogiska samtal, Strategier, Verkligheten, Visionerna | Leave a comment

Hur ställa frågor i en sårad organisation

Jag skrev igår ett inlägg om hur man kan vända läroplanens meningar till frågor och hur dessa frågor kan ställas i skolan, på olika plan. Frågorna är sonderande och framåtsyftande. Låt oss säga att vi ställer frågan för att undersöka … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Om jag vore rektor, Pedagogik | Leave a comment

LJUSET PÅ! En modell att arbeta med läroplanen!

Med läroplanen bygger vi!  Läroplanen ska finnas i lärarens hand. Det må vara en bild men där ska den vara. Jag tänker att när vi har de i vår närhet kan vi alltid relatera ur den, genom den, med den … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Funderingar kring pedgogiska ord, Om jag vore rektor, Ordförrådet, Pedagogik, Pedagogiska miljöer, Pedagogiska samtal, Styrdokumenten, Värdegrunden, Verkligheten | 1 Comment

Skolan: NU VÄNDER DET KANSKE?

Härom dagen mötte jag en lärare som uttryckte sig så här: Har aldrig känt mig så trygg i mitt uppdrag som nu med Lgr 11! Någon dag senare träffade jag en förälder som talade om sina barns proffsiga lärare. Då … Continue reading

Posted in Klassrummet, Kommunikationen, Om jag vore rektor, Skolorden, Värdegrunden, Verkligheten | Leave a comment