Tag Archives: förhållningssätt

Elevaktivitetsfråga: Hur gör man en hög med vatten?

Se tidigare inlägg om att fråga tre kompisar. Här är en rolig fråga som väcker många funderingar. Här har eleven fått prata och diskutera sedan skriva ner något kort om hur man gör: Hej Anne-Marie, Jag ska förklara hur man … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag, Undervisningen, Värdegrunden | Tagged , , , , | Leave a comment

Min afrikanske lärarkollega gör så här – själva gör vi …

Jag besökte en skola i Johannesburg. Läraren var lärare i en kåkstad. Han hade 67 elever. Jag frågade hur han visste att hans elever lärde sig något. – I can read my children, sa läraren. Han berättade att han läste … Continue reading

Posted in Ansvaret, Barns rättigheter, Föreläsningar jag ger, Formativ bedömning, Kommunikationen | Tagged , , | Leave a comment

Lgr 11 – Att läsa läroplanen och det noggrant!

Noggrant läser jag den kommande läroplanen. För mig handlar det om att förstå rätt och utveckla det pedagogiska i orden. Exempelvis förekommer ordet generositet. Det är ett speciellt ord som skolan ska omsluta eleverna med. Och ordet generositet är stort … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , , | Leave a comment

Dagens läraruppdrag – pröva ett nytt förhållningssätt

Dagens läraruppdrag: Pröva att bemöta med ett nytt förhållningssätt. Bara pröva! Och när ni gjort det – utvärdera! Oanade möjligheter kan öppna sig! Förslag: Sätt ord på det du som lärare ser av lärande! Läs någon liten berättelse. Tänk glädje … Continue reading

Posted in Värdegrunden | Tagged | 1 Comment

Underbara förskolan, underbara, underbara pedagogiska innehåll!

Förskolan! Jag önskar att vi alla tog del av läroplan och kursplan för förskolan. Det pedagogiska innehåll som skapas vid förskolorna där jag befinner mig gör mig lycklig. Det är ett medvetet anslag från pedagoger som skapar innehåll som i … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , | 2 Comments