Tag Archives: Lgr11

Skollagen om barns och elevers utveckling mot målen

Skollagen om barn och elevers utveckling mot målen! Redan i andra meningen av Lgr 11 syns skollagen: Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden.  Det betyder att skollagen … Continue reading

Posted in Skolorden, Skolrättigheter, Styrdokumenten | Tagged , , , , | Leave a comment

SLÅ PÅ STORT SKOLVERKET – EN LÄROPLAN TILL ALLA!

Hej Anne-Marie! Vet du? I dag kom den : ) Läroplanen! Den var så där härligt nytryckt att det tom luktade färg om den. Jag hade turen att befinna mig i lärarrummet just som lådan kom och jag fick mitt … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Formativ bedömning, Skolrättigheter, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , | 4 Comments

Kavla upp yrkesstoltheten och kliv rakt in i 2011 – skolans år!

Se framtiden inte dåtiden i barns lärande, ja så skrev Vygotskij. Och kanske man kan tänka så om man har väldigt stor kunskap om det som varit tänker jag. Jag är mer inne på vilka skillnader som är och har … Continue reading

Posted in Ordförrådet, Pedagogiska miljöer, Styrdokumenten, Verkligheten, Visionerna | Tagged , , , , , , , , , , , | 2 Comments