Tag Archives: Den tråkiga skoldebatten

Allt av skolutveckling sker och börjar i klassrummet!

Det är nog så att allt börjar i klassrummet. Allt av skolutveckling sker där. Och om jag ska vara riktigt krass – så börjar det inte heller där – utan i lärarens möte med eleven eller vice versa – elevens … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Styrdokumenten, Verkligheten | Tagged , , , | 2 Comments