Tag Archives: diagnoser

Diagnoser – begränsar de oss?

Vad händer med diagnosen? Jag har skrivit en debattartikel om det. Jag måste erkänna att jag är undrande mer än ifrågasättande. Läs i tidningen 36o. Jag läser också en krönika av Anna Kåver ”Diagnoser begränsar vårt synfält” i Psykologtidningen nr … Continue reading

Posted in Diagnos | Tagged , , , , | Leave a comment

Är du diagnostiserad lille vän?

TV sänder en dokumentär om barnen i Sverige en gång i tiden. Barnen är nu vuxna och kan själva berätta om det som hände en gång. Deras barndom stals av vuxenvärlden. Den mycket skarpa blicken på barnen som skulle placeras på … Continue reading

Posted in Diagnos, Verkligheten, Visionerna | Tagged , , , , , , , , , , , | 2 Comments

ADHD i ett brottstycke

Det skrämmer mig ofantligt att brott och ADHD kopplas samman. Vad gör diagnosen med människan frågar jag mig. Vi har ännu inte sett följderna av diagnosernas verkan varken i arbetslivet eller i barnets vuxentillblivande och identitetutveckling. Då jag läser att … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Diagnos, Hinder för lärande, Kommunikationen, Lärarens språk, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Misstagen, Skolorden, Sorg | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

… blodbrist, snedrygg, närsynthet, färgblindhet …

”Vi inreda skolsalar efter hygienens senaste fordringar, anställa läkareunderökningar om blodbrist, snedrygg, närsynthet, färgblindhet, ha de skickligase lärare med de högsta betyg, hitta på förbättrade metoder, ge ut nya läroböcker.” Bo Bergman – 1900talets början – Ur Ellen Key BARNETS … Continue reading

Posted in Sorg | Tagged , , , , , | Leave a comment

Undervisa med mångfaldsHUR – lärarens undervisning för alla

Finns all anledning att börja tala om att barn får vara väldigt olika – men att undervisningen ska erbjudas alla och utifrån intentionerna i läroplanen. Diagnoserna må vara men inte utanförskapet som kommer med dem. Vi får inte resignera och … Continue reading

Posted in Hinder för lärande, Läraryrket och lärarrollen, Lektioner och lektionsförslag, Misstagen | Tagged , , , , | Leave a comment

Mail om diagnoserna och konsekvenserna

  OK! för diagnoserna men finns det någon grund för behandlingsmetodiken. Det pratas så mycket om individuell undervisning, tystnad, elev-lärare interaktion men framför allt om hur synd det är om eleverna med diagnos. Att ”tycka synd om” är rent skadligt … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged | 3 Comments