Tag Archives: människosyn

Diagnosen – men se människan!

Detta ord fick jag av Martina Lowden, DN 26 oktober 2011, – funktionsskillnad – och ur hennes angelägna och berörande artikel om sin diagnos. Funktionsskillnad! Det är ett helt annat ord än de ord som omger diagnoser eller rättare sagt påverkar … Continue reading

Posted in Diagnos | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Barns rätt kan aldrig ifrågasättas

Av 59 anmälda fall till BEO om kränkningar mot barn i skolan handlar 21 fall om vuxna som kränker. Det finns all anledning att diskutera vad ett barn är för något, vad ett barn ska omslutas av, vad ett barn … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Skolrättigheter | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Skola för anpassning?

Skolmiljö? Det finns brister i alla miljöer som inte samspelar med lärande utveckling och omvärld. Det finns all anledning att stanna upp, tänka efter och fundera över vilken kunskaps- och människosyn som skolan gestaltar, formar, skapar och vilka hinder det … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Hinder för lärande, Läraryrket och lärarrollen, Pedagogiska miljöer, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , | 6 Comments

Pedagogiska samtal som genomsyras av pedagogiskt tänk

Vygotskijs teorier har inspirat läroplanesn, Lpo-94, kunskapsyn om det praktiska och dagliga lärandet i skolan. För att förverkliga intentionerna behövs ett samtalande som genomsyrar skolans hela organisation kring den kunskapssyn vi äger såväl enskilt som kollektivt. Lärare behöver tid och … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten | Tagged , , , , , | 1 Comment