Tag Archives: elevdemokrati

Vad tänker, tycker och anser eleverna?

Vi bör fråga eleverna om vad de tänker, tycker och anser om det som de kan tänka, tycka och anse något om. Det eleverna brukar tänka, tycka och anse något om är ofta det vi har gemensamt – klassrum, böcker, … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Undervisning i ämnets och elevens tjänst

Jag funderar mycket över undervisning. Jag tänker att den ska samspela med eleven, eleverna och gruppen. Jag tror mycket på gruppens kollektiva intelligens och hur vi tillsammans kan och vet så mycket mer. Jag tänker alltid att undervisning ska skapas … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag, Värdegrunden, Verkligheten | Tagged , , | 1 Comment

Jag skriver in mig i Skolinspektionens rapport.

Skolinspektionens text i svart. Körlings tankar i rött. *** ”Skolan har ett allvarligt likvärdighetsproblem” Många elever får inte den utbildning som de har rätt till. Orsakerna är flera, till exempel lektioner som inte utgår från de läroplaner som regeringen fastställt, … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , | 5 Comments

Skola 2011 – Ord i den föreslagna läroplanen – Entreprenörskap

E N T R E P R E N Ö R S S K A P Det är ord vi får att förvalta i nya läroplanen. Entreprenörskap är ett nytt ord. Detta ord står för många saker. Och det fina … Continue reading

Posted in Ordförrådet, Skolorden, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Skolinspektionens snabbtest… fördjupa frågeställningarna på plats

Snabbtesta din skola Vill du själv hålla koll på din skola? Här är ett urval av de punkter Skolinspektionen tittar på i sin regelbundna tillsyn när det gäller grundskolan. Hela granskningen omfattar 47 punkter. Även om det kan vara svårt … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Klassrummet, Pedagogiska miljöer, Styrdokumenten, Värdegrunden, Verkligheten, Visionerna | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Bättre med en plan, inte en planering

Det bättre att ha en plan istället för en planering tänker jag. Om man har en plan så har man en slags karta, har man en planering så har man en tänkt ordning. Risken är stor att man blir ytterst … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Skolrättigheter | Tagged , , , , | 2 Comments

FantasiCV till Kiwiskola!

Läste på din blogg och fantiserade iväg och såg dig som lärare/rektor på din egen Kiwiskola. Då tänker jag skicka in mitt CV för att se om jag kan få anställning på skolan. Bara en fantasitanke, en fantasiskola, ett fantasiCV men ändå, vad … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Visionerna | Tagged , , , , , , , | 1 Comment