Tag Archives: dagliga inflytande

Skola 2011 – Ord i den föreslagna läroplanen – Entreprenörskap

E N T R E P R E N Ö R S S K A P Det är ord vi får att förvalta i nya läroplanen. Entreprenörskap är ett nytt ord. Detta ord står för många saker. Och det fina … Continue reading

Posted in Ordförrådet, Skolorden, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , | 1 Comment