Skolinspektionens snabbtest… fördjupa frågeställningarna på plats

Snabbtesta din skola

Vill du själv hålla koll på din skola? Här är ett urval av de punkter Skolinspektionen tittar på i sin regelbundna tillsyn när det gäller grundskolan. Hela granskningen omfattar 47 punkter. Även om det kan vara svårt att genomföra snabbtestet fullt ut kan punkterna vara en bra utgångspunkt för en diskussion om skolan.

1. Måluppfyllelse och resultat

Tillsynen granskar inom detta område skolans resultat när det gäller elevernas kunskaper.

a) Hur hög andel av eleverna har fullständiga betyg när de lämnar nian? Desto högre andel ju bättre. Alla elever ska få stöd i skolan så att de kan nå minst godkänt i alla ämnen.

2. Pedagogisk ledning och utveckling av skolan

Rektors ledarskap är en viktig framgångsfaktor i skolan. Tar rektor ansvar för att de nationella målen för skolan, skollagen, läroplanen och kursplaner med flera dokument, verkligen styr verksamheten? Besöker rektor klassrummen och följer undervisningen då och då? En annan viktig faktor är att ha höga förväntningar på alla elever, oavsett deras bakgrund.

a) Ansvarar rektorn i sitt dagliga arbete för att skolan är fokuserad på elevernas utveckling och möjlighet att lära? Följer rektorn upp vad eleverna lär sig och vilka resultat de får? Fråga efter systematiska uppföljningar som också ger avtryck i hur undervisningen läggs upp.

b) Har lärarna i skolan utbildning för den undervisning de bedriver. Det räcker inte att skolan har behöriga lärare, det avgörande är att lärarna också faktiskt undervisar i de ämnen och årskurser de har behörighet att undervisa i.

c) Ger lärarna fortlöpande och tydlig information till föräldrarna om hur det går för eleven? Får elever och föräldrar skriftliga omdömen?

d) Utgår lärarna, när de sätter betyg, från de nationella målen i kursplanerna och från de betygskriterier som finns? Använder de resultaten från de nationella proven vid betygssättningen?

3. Skolans miljö för lärande

Skolan ska ha en miljö som skapar engagemang och lust att lära hos eleverna. Har skolan frågat eleverna vad de tycker om undervisningen?  Undervisningen kvalitet, liksom arbetet för att skapa en trygg miljö är centrala punkter.

a) Finns det tydliga mål som rektor och lärare redovisar för elever och föräldrar?

b) Upplever eleverna undervisningen som stimulerande? Har skolan frågat eleverna om detta?

c) Anpassar lärarna undervisningen efter elevers behov, förutsättningar, erfarenheter och sätt att tänka?

d) Får eleverna inflytande över undervisningen efter stigande ålder och mognad?

e) Arbetar skolan efter regler som skapar trygghet och som är förankrade hos elever, föräldrar och all personal? Finns det en plan mot kränkande behandling i skolan?

4. Enskild elevs rätt

Får eleverna undervisning i alla ämnen de har rätt att få undervisning och tillgodoses elevernas rättigheter i övrigt?

a) Sköter skolan sig när det gäller hur betyg sätts, skriftliga bedömningar och betygskatalog i förhållande till de regler som finns?

b) Får elever, som har behov av särskilt stöd, studiehandledning med mera de insatser som krävs?

—————–

Jag hämtade detta från Skolinspektionens sida. Jag har uppskattat besöken ifrån Skolinspektionen de gånger jag har haft dem hos mig.

Anne-Marie

Det här inlägget postades i Barns rättigheter, Klassrummet, Pedagogiska miljöer, Styrdokumenten, Värdegrunden, Verkligheten, Visionerna och har märkts med etiketterna , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.