Skriftliga omdömen – så här kanske de kan se ut

Jag försöker utveckla de skriftliga omdömen vi har att skriva. Nu har jag gjort ett skriftligt dokument som ser ut enligt detta, jag tänker mig ett ämne: här blir det svenskämnet.

Jag bygger upp omdömet så här:

______________________________________________________

Elevens namn och ämnet svenska

Undervisande lärare:

Klass:

Datum:

SYFTE MED ATT ÄMNET SVENSKA FINNS I SKOLAN:

I kursplanerna för ämnet svenska står:

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater (Kursplaner och betygskriterier 2000, sid 96)

Eleven och relationen till ämnet svenska:

Här kan man skriva hur eleven förhåller … intresserad, har synpunkter… etc

Eleven och muntligheten i ämnet svenska:

Här skriver man något om elevens muntlighet, förmåga att lyssna och hur undervisningen utvecklar detta… samt synliggör de strävansmål som ämnet har och undervisningen syftar till. Det jag skriver i det skriftliga omdömet ska relatera till dessa strävansmål.

Kursplanerna i svenska belyser dessa strävansmål:

 • Utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift, kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang…
 • Utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka sina tankar och känslor som olika texter väcker samt stimuleras i att reflektera och värdera
 • Får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författare…

Eleven och läsningen av texter i ämnet svenska:

Här skriver jag mycket om läsningen, lästrategier och vilka texter vi läser. Hur läsningen har utvecklats och hur vi bedömer läsförmågan och hur jag ser elevens läsande utveckling, mångfald texter, läsningens kvalitet, förståelse.

Jag relaterar mina ord till de strävansmål kursplanerna åskådliggör.

Kursplanerna om läsning i ämnet svenska; strävansmålet för ämnet är:

 • Utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna på egen hand och av eget intresse
 • Utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd
 • Utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag…
 • Tillägnar sig kunskaper om det svenska språket.

Eleven och skrivandet inom ämnet svenska

Här skriver jag om skrivandet och hur processen ser ut. Jag lägger till de specifika strävansmål som hör till skrivandet. Detta för att möjliggöra en utveckling i relation till dem. Därmed kan detta dokument bli påbyggnadsbart.

Kursplanerna i ämnet svenska, strävansmålen säger detta om skrivandet:

 • Utvecklar sin förmåga att bearbeta sina texter utifrån egen värdering och andras råd
 • Genom eget skrivande fördjupar sin insikt i de grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang.
 • Utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som hjälpmedel.

Eleven och utvecklingen inom ämnet svenska/åtgärder inom ämnet svenska.

 • Här kan jag skriva om vad som ska fördjupas, utvecklas ytterigare och om ett åtgärdsprogram ska upprättas och hur undervisningen kan utvecklas i förhållande till eleven.

_______________________________________________________

Detta är ett förslag. Det fungerar bra och är inte alls så komplicerat då man väl börjat skriva. Det betyder att man också orienterar sig mot de strävansmål kursplanerna beskriver. Jag övar mig i att formulera mig i relation till dem.

—-

Ge mig gärna frågor och låt oss skapa funderingar hur att bäst utveckla dessa;

Anne-Marie

Det här inlägget postades i Formativ bedömning och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.

11 svar på Skriftliga omdömen – så här kanske de kan se ut

 1. Annika skriver:

  Får jag låna och testa? 🙂

 2. Anne-Marie skriver:

  JA! Självklart. Det papper jag gjort ser finare ut än det som blev då jag publicerade det. Jag kan sända dig ett mail så får du det lite bättre form. Ha en vacker pedagogisk dag. Anne-Marie

 3. Marie skriver:

  Kan jag också få ett mail?

 4. Lena skriver:

  Hej!
  Jag önskar också ett mail om det går bra.

  Menar du att du alltid utgår från strävansmålen då du skriver ett omdöme?
  Vi har arbetat med skriftliga omdömen och matriser under dagens studiedag i skolan och jag efterlyser att vi ska synliggöra strävansmålen för elever och föräldrar. Tänker jag rätt?

 5. Anne-Marie skriver:

  Jag försöker på alla sätt utveckla detta med omdömen. Det är svåra saker. Men strävansmålen tycker jag är värda att nå… och jag ser om vi strävar efter dem genom att teckna ned vad jag ser. A-M

 6. Plura skriver:

  Underbart att höra diskussionen om strävansmål.

  Skynda er med det, snart är de borta. Om jag inte är fel underrättad kommer de att heta inriktningsmål i den nya läro- och kursplanen, Skola 11.

  Och om jag ska vara petig, strävansmål når man aldrig. För när man tror sig nått dem flyttar de sig till en nivå högre. Som med idrottare och OS, för att nå guldet måste man flytta positionen. Annars är risken stor att man blir omåkt!!!

  Nattfunderingar om strävansmål av Plura.

 7. Anne-Marie skriver:

  Målen ska väl vara utåtriktande! Har inte hört något om denna förändring. Dock är det ett som är säkert… processen med kursplanerna är i färd med att formas – A-M

 8. Plura skriver:

  Anne-Marie, tack för den upplysningen.

  Visst ska målen var utåtriktade i en strävan att nå högre höjder. Men läser jag Davidssons utredning och direktiven till Skolverket pratar man om att byta benämning på strävansmål, som enligt dom ingen begriper, till inriktningsmål.

  Och går Skolverket på tvärs mot departementets tänk är väl risken stor att byråkraterna där skapar en egen kurs- och läroplan. Så tycker jag mig tolka situationen med förskolans läroplan. Plura

 9. Pingback: Skriftliga omdömen – ska det vara så svårt? « metabolism

 10. Camilla skriver:

  Tack för alla goda tankar du delar med dig!
  Kan även jag få ett ex av ditt underlag till skrifliga omdömen?
  Hälsningar Camilla

 11. anna-lena skriver:

  Förstår att du inte har så många ämnen… känns som ett slag mitt i solar plexus att se detta när man undervisar i tio ämnen …. Orkar inte längre när jag ser sådant här….

Kommentarer är stängda.