Skriftliga omdömen: Vad jag skriver i mina omdömen

Då jag skriver mina omdömen om mina elevers kunskaper har jag utvecklat innehållet så att omdömet belyser detta;

 • Eleven och förhållandet till ämnet.
 • Eleven och muntligheten inom ämnet.
 • Eleven och skrivandet inom ämnet.
 • Eleven och läsandet inom ämnet.
 • Eleven och utvecklingen inom ämnet.

Jag försöker utveckla skrivandet av det summativa omdömet så att det korresponderar mot mål och för elevens rättigheter. Varje omdöme inkluderar Skolverkets mål så att föräldrar och elever kan förstå vad det är vi gör i skolan och vad syftet med vårt lärande är och vad framtiden ska ge inom ämnet och för eleven.

Det är spännande att skapa omdömen i matematik med tanke på ovanstående rubriceringar. Låt mig visa hur jag gör där:

 • Eleven och förhållandet till ämnet: Här skriver jag hur elevens inställning är och hur undervisningen uppfattas. Här belyser jag delaktighet och om eleven är uppgiftsorienterad. /behöver jag skriva att alla mina omdömen handlar om framtiden i lärandet/ och ansvaret om att undervisningen ägs av mig i gemenskap med läroplan och kursplaner och elevens samverkan.

 

 • Eleven och muntligheten: Det jag skriver här är hur eleven läser sina matematiktexter, uttalar förkortningar ex kg, dl, mm, kan skilja på årtal från tal och kan uttala uppgifterna. Här står också hur eleven använder matematiska begrepp samt hur eleven deltar i den muntliga undervisningen /här måste jag tillägga att min undervisning i matematik är mycket muntlig och hämtar näring ur allt det vi gör och som kan omslutas av matematiken.

 

 • Eleven och skrivandet; Här kan elevens genomförande synliggöras, tydlighet i hur eleven tänker, hur resonemanget går att följa, samt läsbarheten förstås. Det är helt tillåtet att rita, kladdskriva och utveckla tänket i en slags process. Det behöver alltså inte vara fint utan skrivandet ska synliggöra processen och tänket. De matematiska språket ska givetvis synas.

 

 • Eleven och läsandet; För att kunna genomföra matematiken krävs en stor läsförmåga. Matematiken erbjuder ofta modeller för hur att tänka och göra och målet är att eleven ska kunna relatera till detta. Att använda modeller aktivt för att utveckla sitt lärande.

 

 • Eleven och utvecklandet inom ämnet: Denna punkt är ju avgörande för nästa utvecklingssamtal. Det är svårt att överblicka hela framtiden, men man ska relatera till strävansmålen för ämnet och ämnets karaktär. Jag utvecklar denna förmåga i relation till den elev jag har.

Jag tänker mig detta som en modell och söker i mina omdömen idag inkludera alla dessa aspekter i de dokument jag skriver och i de samtal jag för. Jag lägger mycket tyngd på mitt undervisande ansvar.

Om du vill gensvar och ge mig synpunkter är jag tacksam.

I all vänlighet en dag som denna!

Anne-Marie Körling

This entry was posted in Formativ bedömning. Bookmark the permalink.

5 Responses to Skriftliga omdömen: Vad jag skriver i mina omdömen

 1. Plura says:

  Låter så långt bort från betygsliknande skriftliga omdömmen. Bra.

  Din elever måste ha en jättebra start i livet att växa vidare på.
  Tänker Plura en dag han känner sig insnöad.

 2. Anne-Marie says:

  Tack Plura. Jag tycker det finns utrymme att utveckla tänkandet till vad att skriva för eleverna. Jag har också papper som jag är skyldig att fylla i – de visar bara i kryssform om eleven har nått mål eller inte. Det tycker jag är alldeles för liten information. A-M

 3. Plura says:

  Håller med dig. Dessa ikryssningar om man nått målet eller inte är lika intesägande som betyget som sådan. Det som är utvecklande är att veta var jag står och vart jag ska i framtiden.

  Tänke Plura innan han tar och pulsar ut i snön för en daglig promenad.

 4. Magda says:

  Så kanonbra och tydligt, A-M! Detta ska jag ta fram på jobbet i morgon och kika närmare på. Kan nog få god användning för det även i den överlämning som jag snart måste göra, då jag ska lämna mina elever för en långflytt och nya elever…

  Allt gott till dig!

  /Magda

 5. Anne-Marie says:

  Du får gärna gensvara hur du tycker det fungerar. Jag utvecklar hela tiden mina redskap och rubriker för att bedöma riktigt. Elevens medverkan skall givetvis med i bedömningarna och också. A_m

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.