Tag Archives: Skriftliga Omdömen

När bedömningar inte är bra

Jag tänker på de bedömningar som inte är bra, de som stjälper det som ska byggas upp, lägger skuld på eleven, tar ifrån,  är dåligt formulerade, håller sig inte till sak. Eller de bedömningar som borde vara anledning till ett … Continue reading

Posted in Formativ bedömning | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Så ska det ges – ett summativt omdöme om vad man kan!

S Minns ni ”Baddaren”, ”Simborgarmärket”, ”Magistern” och alla de små märken man kunde ta för att visa sina bad- och simkunskaper. Jag läser i Alex Schulmans bok ”Skynda att älska, 2009″ om omdömet som gavs då man som tagit Baddaren: … Continue reading

Posted in Formativ bedömning | Tagged , , , | Leave a comment

Skolutveckling – ja tänker utvärdering

En viktig del av all utveckling är utvärderingar, summeringar och samtal om det innehåll lektionen har haft. Jag saknar utvärderingar av lektioner. Jag saknar summeringar efter lektioner. Det är ett moment som måste tillföras varje undervisningstillfälle. Jag ser ingen annan … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Formativ bedömning | Tagged , , , | 1 Comment

Bedöma för att förbättra undervisningen!

Det eleven har gjort här och nu är det eleven förmår idag – och ur det ska jag skapa undervisning för i morgon. Jag är noga med det här. Det eleven har gjort idag är det eleven förmår idag. Det … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Läraryrket och lärarrollen, Pedagogik, Skolorden, Skolrättigheter, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Gensvar: Skriftliga omdömen… och hur jag tänker

Hej Anne-Marie! Jag blir glad av att läsa din blogg och ta del av dina tankar. För mig betyder det mycket. Jag får liksom belägg för det jag tror på, men inte vågat fullt ut praktisera. Under senare delen av … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Formativ bedömning | Tagged , | Leave a comment

Skriftliga omdömen – så här kanske de kan se ut

Jag försöker utveckla de skriftliga omdömen vi har att skriva. Nu har jag gjort ett skriftligt dokument som ser ut enligt detta, jag tänker mig ett ämne: här blir det svenskämnet. Jag bygger upp omdömet så här: ______________________________________________________ Elevens namn … Continue reading

Posted in Formativ bedömning | Tagged , , , | 11 Comments

Utvecklingen i skolan – Vad kan eleverna?

Vilket ansvar har inte lärare att veta, utmana, känna till, utforska, förmedla och återge VAD eleverna kan och HUR eleverna kan förvalta och omsätta sina kunskaper. Det är också ytterst viktigt att eleverna vet VARFÖR de lär sig, kan, förstår, … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Styrdokumenten, Värdegrunden, Verkligheten | Tagged , , , , | 21 Comments