Tag Archives: aktivitet

Läroplansarbete och kursplanebygge

Jag vill gärna se en aktivitet kring våra styrdokument. Jag vill inte förstå dem som de blir oss lärare och elever givna. Väl formulerade ska vi erövra dem och börja bygga dem i verkligheten. Det är aktivitet vi ska verka … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Styrdokumenten | Tagged , , | Leave a comment

Tidigt ute på nätet

Nu är fyraåringar ute på nätet! Och spelar spel på Bolibompa. Goda pedagoger är där och lotsar, utmanar och deltar. Jag studerade fotografierna i reportaget – det är just att barn samlas kring något och gör tillsammans som är intressant. … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen, Modellerna, Strategier | Tagged , , , , | Leave a comment

BUILDING A CURRICULUM: BYGGA UPP eller BRYTA NED!

Att modella relationen till läroplan-kursplan och barnkonvention! Jag tror på BUILDING A CURRICULUM! Bygga upp en läroplan. Jag tror inte på passiviteten att få en läroplan! Vi ska befolka det HUR som lämnas åt vår profession. Att bära med sig … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Modella undervisning med lärare

Så här har jag gjort de sista gångerna jag blivit inbjuden att visa och föreläsa mina undervisningar. Jag har gjort dem med lärarna. De har fått vara elever, välkomnas in i klassrummet. Jag har visat hur jag startar upp en … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Små korta ord vandrar mellan eleverna

Jag gjorde en väldigt smal skrivbok av en stor A4 skrivbok. Varje rad kunde högst rymma två, tre ord. Den här boken skulle vandra mellan eleverna utan min medverkan. Jag tänker på ”teaching by doing” och därför gör jag självklart … Continue reading

Posted in Ordförrådet, Ordning och reda, Utbilda i ordning och reda | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment