Tag Archives: perspektiv

Perspektiv till barnet

Perspektiv. Det är så olika hur vi väljer att se. Jag väljer att hålla perspektivet från min höjd ovanför för att hålla barnets röst i min.  I min verklighet håller jag alltid, alltid, alltid mitt huvud i jämnhöjd med det … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , | Leave a comment

Skolgång och perspektiv

Om man är sex år har man hela skollivet framför sig. Det är en oöverskådlig tid som vi vuxna ska förvalta med stort ansvar! Om man är femton/sexton år har man hela det obligatoriska skollivet bakom sig. Det har satt … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , , , , | 3 Comments

Det metakognitiva perspektivet

Jag funderar över det metakognitiva perspektivet och skissar upp mina tankegångar. Det metakognitiva perspektivet betyder att medvetet föra in denna aspekt i all undervisning – att tala om det vi lär oss och hur vi lär oss det vi lär … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Strategier, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments

Perspektivmöten

Möten. Det är märkligt. Så upplyft man kan känna sig efter ett möte. Jag är hemkommen från en pedagogisk diskussion som inleddes här och mynnande ut i ett möte i verkliga livet. Det är stort på något vis. Fokuset var … Continue reading

Posted in Mina läsare | Tagged , , | Leave a comment

Suddiga pedagogiska tankar a la Körling

Anne-Marie skrev en gång. Det var länge sedan. Anne-Marie Inlägg som berör samma teman: LA och la la la La-la-la-laaa – språkets takt och sång Lekspråk à la la la min farfar

Posted in Barns rättigheter, Pedagogik, Strategier | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Indien skriver om ”Beauty with brains”

Vårt Sverige talas det om i de stora länderna. Jag läser i DN denna morgon (Sverige från utsidan, Clas Barkman) hur Indien beskriver Sverige som ett av de mest utvecklade och teknikutvecklade länderna i världen – ”beauty with brains”. Jo, … Continue reading

Posted in Autodidakten, Läraryrket och lärarrollen, Visionerna | Tagged , , , , | Leave a comment