Tag Archives: medvetenhet

Tänka som Einstein och de tankar jag tänker

I kursplanen för ämnet svenska står de tre orden: tänka, kommunicera och lära. Det är ledord för vad eleverna ska få göra när de lär sig. I en artikel i DN Dokument Hjärnan lördagen den 24 februari 2018 beskrivs hur … Continue reading

Posted in Läraryrket och lärarrollen | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Källkritik: NE och källangivelse

Lysande enkelt med källangivelser hos NE. 2010-05-30 Nationalencyklopedin • Kort http://www.ne.se/verner-von-heidenstam Kopiera källangivelse Så blir det lätt som en plätt att ange källan. Sedan kommer det stora arbetet att förstå, förklara, inkludera och diskutera källan och hur vi förhåller oss … Continue reading

Posted in Strategier | Tagged , , , | 2 Comments

Det metakognitiva perspektivet

Jag funderar över det metakognitiva perspektivet och skissar upp mina tankegångar. Det metakognitiva perspektivet betyder att medvetet föra in denna aspekt i all undervisning – att tala om det vi lär oss och hur vi lär oss det vi lär … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Strategier, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments

Skolord: Medvetenhet

Att göra är en sak, att tänka är en annan, att föra samman göra med tänka är att skapa medvetenhet. Anne-Marie Inlägg som berör samma teman: Tecknande och ritblock och något om kreativitet som ett skolord Pedagogisk medvetenhet – coachning … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Läraryrket och lärarrollen, Visionerna | Tagged | Leave a comment

Eleven dokumenterar sina engelska kunskaper

Ett mycket enkelt sätt för eleven att dokumentera sina kunskaper i engelska. De ord eleven kan ringar eleven in (eller stryker under) men en färg (här är det grönt). De ord eleven inte kan får eleven göra som eleven vill … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Lektioner och lektionsförslag | Tagged , , , , , , | 3 Comments