Tag Archives: Lektioner och lektionsförslag

Formativa undersökningar – Om textremseläsning på TV

Jag brukar fråga hur elever läser textremsor på tv. Det är en spännande fråga och svaren är många. Genom den frågan kan vi sedan diskutera engelska, läshastighet, förståelse av bildspelet. Eleverna brukar svara allt från att läser nästan hela textremsorna, … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , | Leave a comment

Kan engelska men inte skolengelska

Det är att tampas med boken i engelska under engelska lektionerna. Istället för att verkligen undersöka vad det finns att ta del av att lära av engelska texter. Jag har mött elever som varit livrädda för engelskan i skolan men … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Klassrummet, Kommunikationen, Lektioner och lektionsförslag, Strategier, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Engelska: Eleverna lär sig tillsammans

Eleverna i min lilla trea fick samarbeta, samtala och ta orden i sina munnar ständigt. Alla texter lästes ut. Det betyder inte högläsning då högläsning är en konst. Men det är en konst att utveckla muntlighet i engelskan. Om eleverna … Continue reading

Posted in Lektioner och lektionsförslag | Tagged , | Leave a comment

Kursplanefråga om engelska: Hur är det – när börjar vi med engelskan!

Snabb fråga: Vet du om det är obligatoriskt att läsa engelska i åk 1 i Sverige el om det ska läsas i lågstadiet i allmänhet? Denna fråga kom med Twitter och Jag tänker så här: Vi har för närvarande strävansmål … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , , | Leave a comment

Engelska: Språkutvecklingen i den digitala världen

– Engelska är så närvarande i ungas vardag att de i högre grad möter språket utanför skolan. Man kan anta att de även lär sig mycket av språket utanför skolan. Om elever möter engelska kanske 15 timmar i veckan utanför … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , | 4 Comments

Händerna… och språken

Då jag satt i klassrummet smög sig små händer in i mina händer. Jag tror jag hade en hel hoper små händer i min hand. Någon höll i mitt finger, någon annan lade sin hand i min handflata, någon knep … Continue reading

Posted in Klassrummet, Läraryrket och lärarrollen, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Erövra engelskan – skapa undervisning

Grön färg betyder att eleven kan förstå dessa ord självständigt! Röd färg betyder att eleven förstår orden då Anne-Marie läser upp texten! Röd färg betyder att just dessa ord/begrepp/meningar behöver eleven träna på! Det vill säga om det är ord, … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Lektioner och lektionsförslag, Modellerna, Ordförrådet, Pedagogiska miljöer, Skolrättigheter, Styrdokumenten | Tagged , , , | Leave a comment