Tag Archives: Lektioner och lektionsförslag

Kursplanefråga om engelska: Hur är det – när börjar vi med engelskan!

Snabb fråga: Vet du om det är obligatoriskt att läsa engelska i åk 1 i Sverige el om det ska läsas i lågstadiet i allmänhet? Denna fråga kom med Twitter och Jag tänker så här: Vi har för närvarande strävansmål … Continue reading

Posted in Styrdokumenten | Tagged , , , , , | Leave a comment

Engelska: Språkutvecklingen i den digitala världen

– Engelska är så närvarande i ungas vardag att de i högre grad möter språket utanför skolan. Man kan anta att de även lär sig mycket av språket utanför skolan. Om elever möter engelska kanske 15 timmar i veckan utanför … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , | 4 Comments

Händerna… och språken

Då jag satt i klassrummet smög sig små händer in i mina händer. Jag tror jag hade en hel hoper små händer i min hand. Någon höll i mitt finger, någon annan lade sin hand i min handflata, någon knep … Continue reading

Posted in Klassrummet, Läraryrket och lärarrollen, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Erövra engelskan – skapa undervisning

Grön färg betyder att eleven kan förstå dessa ord självständigt! Röd färg betyder att eleven förstår orden då Anne-Marie läser upp texten! Röd färg betyder att just dessa ord/begrepp/meningar behöver eleven träna på! Det vill säga om det är ord, … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Lektioner och lektionsförslag, Modellerna, Ordförrådet, Pedagogiska miljöer, Skolrättigheter, Styrdokumenten | Tagged , , , | Leave a comment

Dokumentera – en elevs engelska läsning

Varje dag har jag individuell undervisning i klassrummet. Alla andra elever arbetar med det som är undervisningens fokus (jag återkommer om hur att förstå detta begrepp som jag själv är i färd med att klä i ord, handlingen har jag … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Formativ bedömning, Lektioner och lektionsförslag, Styrdokumenten | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Inledning och avslutning av lektionerna

Inledning av ett undervisande fokus omslute: samling där alla ser alla och alla kan ses av sin lärare – cirkeln – inte för kontroll utan för samspel och ögonkontakt aktivera förförståelse – idag plåstren på mina händer och min medvetenhet … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Formativ bedömning, Pedagogiska miljöer, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Eleven i klassen – har lärt sig om … och ur…

                    Elev har läst en Engelsk bok om Titanic: JAG HAR LÄRT MIG: Jag har lärt mig att det var en gubbe som hette Captain Smith som körde Titanic. Jag har … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Formativ bedömning, Lektioner och lektionsförslag | Tagged , | 1 Comment