Tag Archives: dialog

Flygplansöverblick – redskapen vi använder – och nätverket vi lever i

Det dramatiska avståndet behöver inte betyda att man flyger över och ser en annan farkost. Det dramatiska avståndet är när man besitter ett redskap och andra inte gör det. Gapet mellan de som reser på nätet och mångutvecklar kommunikation och … Continue reading

Posted in Kommunikationen, Verkligheten, Visionerna | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Rätt och felkulturen: ”Men det måste ju vara något fel…”

– Det måste vara något fel, säger den jag talar med i telefonen. Förstår du inte det! Det måste vara något fel. – Jo kanske att jag förstår att det måste vara något fel, men jag tänker inte så. Jag … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Läraryrket och lärarrollen, Värdegrunden, Verkligheten | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments

Körling samtalar OM VYGOTSKIJ och PRAKTIKEN med Petri Partanen

Anne-Marie frågar Petri Partanen, psykolog, forskare: A-M :För mig är Lev Vygotskij en slags samtalspartner. Jag har dagliga samtal med min Vygotskij. Han får mig att förstå såväl den inre dialogen som den yttre dialogen. Jag är, blir och utvecklar … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Intervjuer, Läraryrket och lärarrollen, Pedagogik, Pedagogiska miljöer, Styrdokumenten, Värdegrunden, Visionerna | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Lärande och inte lärande

Igår läste jag något intressant; ”Elev som självständigt når målen.” Om man har en elev som självständigt når målen måste man ju tänka att man som lärare ska utmana ytterligare. Man måste också fråga sig vilka mål eleven har nått … Continue reading

Posted in Frågekonsten, Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Skolan riskerar att bli en fantasivärld, hörde jag mig själv säga

Det här hörde jag mig själv säga idag: – Skolan kan inte längre bara öppna ett fönster mot omvärlden, skolan måste riva väggarna för att ta in omvärlden, det räcker inte med ett fjuttigt fönster ut mot den andra verkligare … Continue reading

Posted in Verkligheten, Visionerna | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Inledning och avslutning av lektionerna

Inledning av ett undervisande fokus omslute: samling där alla ser alla och alla kan ses av sin lärare – cirkeln – inte för kontroll utan för samspel och ögonkontakt aktivera förförståelse – idag plåstren på mina händer och min medvetenhet … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Formativ bedömning, Pedagogiska miljöer, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Sysslor

– Hej! Vad gör du? – Pratar med dig! Vad gör du? – Pratar med dig! End of story! A-M som funderar över det viktiga småpratet Inlägg som berör samma teman: Till min adopterade mamma Elevfrågor visar vägen Ordberikarlektioner! Jag … Continue reading

Posted in Autodidakten | Tagged , | 2 Comments