Tag Archives: Vetenskap

Pedagogik är vetenskapen

Det är ett grymt misstag att tro, att pedagogik är vetenskapen om barnet. Nej! Det är vetenskapen om människan. Janusz Korczak; Hur man älskar ett barn, 1992 Inlägg som berör samma teman: Om läraryrket är tråkigt … Pedagogik: Detta med … Continue reading

Posted in Värdegrunden, Vetenskap och teori | Tagged , , , , | Leave a comment

Praktiskt Vygotskji – hur jag förstår och omsätter

Vygotskij hoppar hopprep i utvecklingszonen Text och fotografier c 2008 Marie Körling Att hoppa hopprep – en liten studie i bild och text – av Lev Vygotskijs teorier… Lärande bygger på nyfikenhet. Att vara nyfiken på någonting. Nyfikenhet kan väckas … Continue reading

Posted in Formativ bedömning, Vygotskij | Tagged , , , , | 1 Comment

Pedagogiska rum – klassrumsorganisation

Jag har besökt många klassrum. Jag har besökt många skolor. Här är ett klassrum i en amerikansk skola i Sydafrica. Jag känner igen organisationen från Nya Zeeland och från Amerika, ja och faktiskt mitt eget. Det är ju så att … Continue reading

Posted in Pedagogiska miljöer | Tagged , , , , , | 1 Comment

Körling samtalar OM VYGOTSKIJ och PRAKTIKEN med Petri Partanen

Anne-Marie frågar Petri Partanen, psykolog, forskare: A-M :För mig är Lev Vygotskij en slags samtalspartner. Jag har dagliga samtal med min Vygotskij. Han får mig att förstå såväl den inre dialogen som den yttre dialogen. Jag är, blir och utvecklar … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Intervjuer, Läraryrket och lärarrollen, Pedagogik, Pedagogiska miljöer, Styrdokumenten, Värdegrunden, Visionerna | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Mentaliseringsteorin och textrörlighetsbegreppet

TVÅ AV DE VIKTIGASTE PEDAGOGISKA BEGREPPEN FRAMÖVER: MENTALISERING OCH TEXTRÖRLIGHET ________________________________________________ Jag har och kommer fortsätta att ägna mig och två stora begrepp vilka jag tror kommer att påverka för den framtida pedagogiken.  Det är det underbara begreppet textrörlighet som … Continue reading

Posted in Barns rättigheter, Ordförrådet, Strategier, Värdegrunden | Tagged , , , , , , | 1 Comment

Vygotskij ler och jag modellar

Anne-Marie och Lisa ritar ihop. Anne-Marie ritar sin favoritpenna. Anne-Marie visar Lisa hur man gör en penna. Lisa ritar som Anne-Marie ritar. Då fortsätter Anne-Marie att rita – hon ritar ett papper och skriver några ord på det pappret. Då … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , | 1 Comment