Tag Archives: Petri Partanen

Att utveckla undervisningen

  Då jag började min lärarutbildning, den i klassrummet och tillsammans med eleverna, bad jag om att få besök i mitt klassrum. Det handlade aldrig om att något var på tok eller att någon elev var si eller så utan … Continue reading

Posted in Kollegialt lärande, Kommunikationen, Läraryrket och lärarrollen, Pedagogiska samtal, Styrdokumenten, Undervisningen | Tagged , , , , , | Leave a comment

Petri Partanen och hans bok

Petri Partanen är en mycket sympatisk författare och en kunnig Vygotkijutvecklare. Igår satt han i Körlings kök och delgav sina tankar om skolan. Jo, vi var flera som diskuterade skolan, visionerna och hur att verka skolfrämjande. Jag är själv en … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , | Leave a comment

Petri Partanen och Dion Sommer

Idag har jag läst om Petri Partanens bok; Från Vygotskij och lärande samtal, samt läst Dion Sommer; Barn i senmoderniteten  – barndomspsykologiske perspektiver. Den ena boken är på lättläst svenska, den andra på svårläst danska. Jag inser att vi har … Continue reading

Posted in Barns rättigheter | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Körling samtalar OM VYGOTSKIJ och PRAKTIKEN med Petri Partanen

Anne-Marie frågar Petri Partanen, psykolog, forskare: A-M :För mig är Lev Vygotskij en slags samtalspartner. Jag har dagliga samtal med min Vygotskij. Han får mig att förstå såväl den inre dialogen som den yttre dialogen. Jag är, blir och utvecklar … Continue reading

Posted in Föreläsningar jag ger, Intervjuer, Läraryrket och lärarrollen, Pedagogik, Pedagogiska miljöer, Styrdokumenten, Värdegrunden, Visionerna | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments