Tag Archives: autentiska

Lärande och inte lärande

Igår läste jag något intressant; ”Elev som självständigt når målen.” Om man har en elev som självständigt når målen måste man ju tänka att man som lärare ska utmana ytterligare. Man måste också fråga sig vilka mål eleven har nått … Continue reading

Posted in Frågekonsten, Läraryrket och lärarrollen, Styrdokumenten, Värdegrunden | Tagged , , , , , , | 1 Comment